Oatly väljer ProjektStegen

Oatly väljer ProjektStegen som samarbetspartner för att utbilda en grupp projektledare. Utbildningen genomförs som blended learning enligt ProjektStegens upplägg, en kombination av olika digitala delar, lärgrupper och utbildning med kursledare.

Att ett så framgångsrikt och innovativt företag som Oatly väljer ProjektStegen för utbildning ser vi som ett kvitto på att vårt koncept passar väl in i organisationer med höga krav på effektiv kompetensutveckling inom projekt.