Onlineprogram för projektdeltagare inom Lantmännen

Nu har vi startat upp ett onlineprogram för en grupp projektdeltagare inom Lantmännen. Programmet kombinerar e-learning, reflektion, webbmöten med erfarenhetsutbyte samt ett praktikfall.