Coaching – Förändringsledning

Begär offert

Att leda förändringsprojekt kan vara utmanande. Ofta finns inga givna och standardiserade tillvägagångssätt. Genom coaching av en av våra seniora konsulter kan du diskutera olika steg för hur du kan förbereda, planera, förankra och genomföra olika typer av förändringsprojekt. Omfattning på uppdrag kan vara allt ifrån enstaka tillfällen till mer regelbunden coaching från några timmar till fleråriga projekt.

  • Coacher med minst 15 års erfarenhet
  • Kortare & längre coachuppdrag
  • Kom igång snabbt
  • Enkel avtalshantering med digital signering
  • Coaching genomförs helt online
I coachingen får du lära dig att gå hela vägen fram tills att resultaten är hemtagna och de önskade effektmålen för projektet är uppnådda. Coachen kan ge dig konkreta verktyg och metoder att använda i dina förändringsprojekt. En röd tråd i förändringsarbete är att skapa delaktighet och engagemang genom hela projektet. Tillsammans med din coach diskuterar du både proaktiva och reaktiva aktiviteter för att säkerställa ett lyckat resultat.

Exempel på områden att diskutera med din coach

Vanliga problem & svårigheter
Intressentanalys
Probleminventering & nuläge
Definition & hantering av mål
Förankring
Förändringsstrategier
Hantering av motstånd
Samspel med projektledning
Prioritering av åtgärder
Förändringsmodell
Uppföljning av resultat

Exempel på kunder där vi genomfört konsultuppdrag

Ahlsell – Assa Abloy – Benning Sweden – Brickhouse Bostäder – Cerealia – Cernia – Elektroskandia – Geovision – GetSwish – Goodguy – Höörs kommun – Interfleet Technology – Jönsköpings University – Lantmännen – Laponia – Lunds kommun – Malmö museer – Malmö stad – Max Burgers – Mio Möbler – Moderna museet – Naturskyddsföreningen – Region Jönköpings län – Riksarkivet – Saferoad – Servando – Statens museer för världskultur – Swedbank – Swisslog – Södermännen – Upstream dream – Vellinge kommun – VR Track – YIT Sverige

Varukorg
Coaching – Förändringsledning
Begär offert
Rulla till toppen