Förvalta projektmodellen

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Utbildningen ger kunskaper i hur projektmodellen ProjektStegen® kan implementeras och anpassas i Microsoft® SharePoint.

  • Kurslängd 0,5-1 dag
  • Övningar
  • Diskussioner
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kursmaterial i 4-färg
  • Personligt diplom
Den här utbildningen vänder sig till kunder som har tecknat licens för ProjektStegens projektmodell och ger kunskaper i hur projektmodellen kan anpassas efter just er organisations behov.


Kursinnehåll
Användarperspektivet ● Anpassa projektmodellen i Microsoft SharePoint® ● Komponenter som används ● Filter & Vyer ● Beskrivande sidor ● Dokumentmallarna och deras uppbyggnad ● Exempel på dokumentmallar ● Checklistor för olika projektfaser, projektroller och projektsituationer ● Ordlista ● Projektarkiv ● Hjälpsidor ● Instruktionsfilmer ● Frågor & Svar

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till er som ska förvalta eller anpassa ProjektStegens projektmodell. Inga förkunskaper krävs.


Kursupplägg
Utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Du får lära dig hur implementering och anpassningar kan göras direkt i din organisations projektmodell.


Utvärdering

Efter genomförd utbildning får deltagarna fylla i en kursutvärdering om utbildningen. Utvärderingen sammanställs och skickas till beställaren av utbildningen som underlag för uppföljning.

Diplom
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett personligt diplom.


Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.