Kravhantering

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Utbildningen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester i projektarbetet.

  • Kurslängd 0,5-1 dag
  • Övningar
  • Diskussioner
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kursmaterial i 4-färg
  • Personligt diplom
Den här utbildningen fokuserar på beställningsprocessen. Många studier visar på att IT-branschen är förvånansvärt omogen då endast ca 25 % av systemutvecklingsprojekt levererar rätt produkt inom budget. Analyser visar att de största problemen finns i de tidiga faserna och det brister huvudsakligen hos beställaren.


Kursinnehåll
Syfte med kravhantering ● Vanliga problem i kravprocessen ● Användningsfall ● Kravprocessens olika steg ● Fånga, analysera och dokumentera ● Förhandla, prioritera och validera ● Skapa testfall ● Tester ● Verksamhets- och processanalys ● Målmodellering ● Analysera och utforma interface ● IT-stöd för kravhantering ● QFD ● Kundcentrerad utveckling ● Samband mellan olika kravelement ● Best practice

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som deltar i systemutvecklingsprojekt. Grundläggande kunskaper inom IT och systemutveckling krävs.


Kursmål

Förstå kravprocessens olika steg ● Förstå olika tekniker för att finna, analysera och beskriva krav ● Beskriva krav som användarfall ● Förstå samband mellan verksamhetens behov, krav, lösningar och tester ● Känna till möjligheter med IT-stöd för kravhantering


Kursupplägg
Utbildningen varvar teori med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Anpassningar
Utbildningen anpassas utifrån ert behov avseende omfattning, kurslängd och deltagarnas förkunskaper.


Kursmaterial
Ett gediget tryckt kursmaterial  i 4-färg delas ut till varje deltagare i samband med kursstart. Kursmaterialet kan också användas som referensmaterial efter genomförd utbildning.

Utvärdering
Efter genomförd utbildning får deltagarna fylla i en kursutvärdering om utbildningen. Utvärderingen sammanställs och skickas till beställaren av utbildningen som underlag för uppföljning.

Diplom
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett personligt diplom.


Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.