Microsoft Project Steg 1 online

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Utbildningen ger dig grunderna i verktyget Microsoft Project. Då får träna på att skapa planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar.

 • Kurslängd 1-2 dagar
 • Övningar
 • Diskussioner
 • Tips & trix
 • Kursmaterial i 4-färg
 • Personligt diplom

Microsoft Project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planering, genomförande och uppföljning av projekt. I den här utbildningen får du lära dig hur planeringsverktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

Kursinnehåll

 • Olika delar i Microsoft Project
 • Att använda hjälpen
 • Att starta ett projekt
 • Aktiviteter
 • Gruppering och samband
 • Resurshantering
 • Budget
 • Projektplanen
 • Vyer och filter
 • Rapporter
 • Uppföljning
 • Hantera avvikelser
 • Att dela information
 • Skydda data

Utbildningen varvar teori med ett stort antal övningar, diskussioner samt tips för olika funktioner i verktyget.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till befintliga och blivande projektledare, delprojektledare och projektdeltagare som vill få en grundutbildning i verktyget.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om projekt som arbetsform krävs.


Anpassningar
Tillsammans med er tar vi fram ett anpassat upplägg som stämmer överens med era behov och mål. Självklart använder vi just den version av Microsoft Project ni använder vid genomförande av kurs.


Kursmaterial

Ett gediget tryckt kursmaterial  i 4-färg skickas ut till varje deltagare inför kursstart. Kursmaterialet kan också användas som referensmaterial efter genomförd utbildning.

Utvärdering
Efter genomförd utbildning får deltagarna fylla i en kursutvärdering om utbildningen. Utvärderingen sammanställs och skickas till beställaren av utbildningen som underlag för uppföljning.

Diplom
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett personligt diplom.


Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare använder dagligen Microsoft Project i sina konsultuppdrag. Våra erfarna kursledare har utbildat i det här populära planeringsverktyget sedan de allra första versionerna och är även författare till kursmaterial till Microsoft Project. Kursledarna för våra Microsoft Project-utbildningar får toppbetyg på utvärderingar för sin pedagogik och djupa kunskaper i planeringsverktyget. 


Introduktion till Microsoft Project – är verktyget rätt för dig?

Här kommer en introduktion till verktyget för dig som ny användare eller kanske bara nyfiken på vad Microsoft Project kan användas till.

Microsoft Project används för att hjälpa projektledare att skapa enkla och avancerade planer för projekt. Planer kan innehålla information om resurser, tider, leveranser, aktiviteter, milstolpar, kostnader mm.

Verktyget är bra på att hantera och visualisera stora mängder information. För en enskild aktivitet kan t ex följande anges: start- och sluttidpunkt, vilka resurser som ska arbeta i aktiviteten och när i tiden de ska utföra arbetet, kostnader och eventuella beroenden. Exempel på ett beroende är att aktivitet B inte kan påbörjas innan aktivitet A är klar. Om aktivitet A sedan blir försenad hanterar ms project den förseningen genom att senarelägga starttiden för aktivitet B.

När du går kurs i Microsoft Project är resurshantering en viktig del. Varje resurs kan ha en egen kalender, som visar vilka tider som resursen finns tillgänglig för projektet. Även kostnad för resurser kan anges. I takt med att projektet sedan framskrider räknar verktyget löpande fram resursförbrukning och kostnader.

Verktyget innehåller också flera olika vyer för att visualisera information, t ex en vy för att se övergripande leveranser för projektet, en vy för detaljerad information om varje aktivitet som ingår i en viss leverans, vyer för resurser etc. Det går också att generera olika typer av utskrivbara rapporter med olika detaljeringsnivå.

Microsoft Project finns i flera olika versioner. Det finns både en version som installeras lokalt och versioner som installeras på en server. Det finns också molnbaserade versioner för Office 365.

Tror du att verktyget är något för dig? – Välkommen på kurs i Microsoft Project!


Vi genomför frekvent internutbildning i Microsoft Project som onlineutbildning via webbmöten. Under våren 2022 har vi fått ett ökat intresse för vårt väl beprövade upplägg online. 

Pris internutbildning

 • Pris för internutbildning är 18.000 kr/dag och då ingår kursplatser för upp till 8 deltagare.
 • Pris för deltagare utöver 8 är 2.000 kr/deltagare/dag.
 • Pris för kursmaterial tillkommer med 330 kr/deltagare. Kursmaterialet skickas till deltagare per post inför kursstart.

Exempel

Prisexempel för intern utbildning i Microsoft Project är 38 640 kr för 2 dagars kurs inkl. kursmaterial och kursplatser för upp till 8 deltagare. Pris vid endast 1 kursdag är 20 640 kr.

Kurstider

Möjliga kurstider för utbildning som genomförs online via webbmöten är 09.00-12.00 eller 13.00-16.00. En dags utbildning delas därmed upp i halvdagar om 3 timmar och kan genomföras vid olika datum efter ert behov. En heldags utbildning motsvarar 6 timmar, dvs 2 halvdagar.

Villkor

 • Moms tillkommer på samtliga angivna priser.
 • Vid genomförande av utbildning online via webbmöten behöver samtliga kursdeltagare ha en egen licens för verktyget.
 • Vid genomförande av utbildning online via webbmöten behöver alla kursdeltagare ha tillgång till en egen dator med Microsoft Project installerat, för att kunna göra övningar i verktyget under utbildningen samt dator med mikrofon, kamera och ljudkort för att kunna kommunicera med kursledaren och övriga deltagare. Dessutom behöver en och samma dator användas under utbildningen, dvs licensen för Microsoft Project behöver finnas på den dator som används för webbmötet i utbildningen. 

Vi kan Microsoft Project!

Referenser utbildning i Microsoft Project

Ahlsell – Atrium Ljungberg – Banverket – Benning Sweden – BioLamina – Calderys Nordic – Danderyds kommun – Elektroautomatik – Eurenco Bofors AB – Gävle kommun – HemoCue – Hennes & Mauritz – Hufvudstaden – Huge Fastigheter AB – Infratek Sverige AB – Interfleet Technology – Intertek Semko AB – J Craft Boats – JSB Construction AB – KPA Pension – LKAB – MAX Burgers – Metso Minerals – OBOS – Optoskand AB – Proclient System AB – Pöyry – Sandvik – Schneider-Electric – Stockholm stad – Stockholm Vatten & Avfall – Swisslog – Technia – Tengbom – TL Bygg – Trafikverket – Vectura – VR Track Sweden AB