Projektledare att hyra

Begär offert

Anlita en senior projektledare som är van att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behovet. Det kan handla om allt från några timmar till fleråriga projekt.

  • Minst 15 års erfarenhet
  • Generalister med olika inriktning
  • Kortare & längre uppdrag
  • Kom igång snabbt
  • Enkel avtalshantering med digital signering
  • Mestadels online, vid behov kan delar av uppdrag genomföras onsite
De flesta av ProjektStegens projektledare är generalister och har i genomsnitt ca 15 års erfarenhet som konsulter inom projektledning och angränsande områden som t ex ledarskap och förändringsledning. Dessutom finns naturligtvis specialistkompetens och erfarenheter för olika specifika typer av projekt. Vi kan agera projektledare, delprojektledare eller rådgivare till projektledning och styrgruppen.

Exempel på områden att diskutera med din coach

Digitalisering
Internet- & apputveckling
Förändringsledning
Affärsutveckling
Compliance & regelefterlevnad
HR & organisation
Dokument- och ärendehantering
Marknadsföring
Testledning
Agil projektledning
Styrgruppsarbete

Exempel på kunder där vi genomfört konsultuppdrag

Ahlsell – Assa Abloy – Benning Sweden – Brickhouse Bostäder – Cerealia – Cernia – Elektroskandia – Geovision – GetSwish – Goodguy – Höörs kommun – Interfleet Technology – Jönsköpings University – Lantmännen – Laponia – Lunds kommun – Malmö museer – Malmö stad – Max Burgers – Mio Möbler – Moderna museet – Naturskyddsföreningen – Region Jönköpings län – Riksarkivet – Saferoad – Servando – Statens museer för världskultur – Swedbank – Swisslog – Södermännen – Upstream dream – Vellinge kommun – VR Track – YIT Sverige

Varukorg
Projektledare att hyra
Begär offert
Rulla till toppen