ProjektStegens projektmodell

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Utbildningen omfattar de olika delarna i projektmodellen ProjektStegen® och lär dig projektmodellens tillvägagångssätt att planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter.

  • Kurslängd 0,5-1 dag
  • Övningar
  • Diskussioner
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kursmaterial i 4-färg
  • Personligt diplom
Den här utbildningen ger kunskaper i projektmodellen ProjektStegen®. I utbildningen går vi igenom projektmodellens olika delar och innehåll och hur projektmodellens styrande, beslutande och stödjande dokument används för att styra och dokumentera projekt.


Kursinnehåll
Projektmodellens olika delar ● Definitioner och begrepp ● Målformulering ● Leveranser ● Delprojekt ● Aktiviteter ● Milstolpar ● Planeringstekniker ● Initiering ● Förstudie ● Planering ● Genomförande ● Avveckling ● Projektmodellens dokumentstöd ● Grindar och beslut ● Projektets styrning ● Projektmodellens roller ● Olika angreppssätt

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare som vill få kunskaper i ProjektStegens projektmodell. Inga förkunskaper krävs.


Kursupplägg
Utbildningen varvar teori med övningar och diskussioner.

Anpassningar
Utbildningen anpassas utifrån ert behov avseende omfattning, kurslängd och deltagarnas förkunskaper.


Kursmaterial
Ett gediget tryckt kursmaterial  i 4-färg delas ut till varje deltagare i samband med kursstart. Kursmaterialet kan också användas som referensmaterial efter genomförd utbildning.

Utvärdering
Efter genomförd utbildning får deltagarna fylla i en kursutvärdering om utbildningen. Utvärderingen sammanställs och skickas till beställaren av utbildningen som underlag för uppföljning.

Diplom
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett personligt diplom.


Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.