Effektivt styrgruppsarbete

Begär offert

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Den här utbildningen ger kunskaper i hur ett aktivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt.

  • Kurslängd 0,5-1 dag
  • Övningar
  • Diskussioner
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kursmaterial i 4-färg
  • Personligt diplom
I den här utbildningen får du lära dig vilka delar som behöver finnas i en organisation för effektiva projekt. Utbildningen beskriver också vilka ansvarsområden som är centrala för en styrgrupp och ger kunskaper i moment att hantera före, under och efter styrgruppsmöten. Utbildningen omfattar även principer för beslutsfattande och ändringar.


Kursinnehåll
Effektiva projekt ● Styrgruppens syfte, ansvarsområden & befogenheter ● Styrgrupp & projektmodell ● Bemanning & olika roller i en styrgrupp ● Normer och arbetsätt ● Förbereda, genomföra & dokumentera styrgruppsmöten ● Beslutsfattande & underlag ● Prioritera & hantera ändringar ● Kommunikation ● Sekretess ● Projektekonomi ● Att beställa projektgranskning ● Utvärdera & dra lärdom

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till styrgrupper och chefer som deltar i projekt i rollen som styrgruppsmedlem. Kunskaper om projektarbetsformen krävs


Kursupplägg
Utbildningen varvar teori med övningar och diskussioner. Dessutom ges utrymme för reflektion och nuläge och eventuella förbättringar av styrgruppsarbete i er organisation.

Anpassningar
Utbildningen anpassas utifrån ert behov avseende omfattning, områden och kurslängd. 


Kursmaterial
Ett gediget tryckt kursmaterial  i 4-färg delas ut till varje deltagare i samband med kursstart. Kursmaterialet kan också användas som referensmaterial efter genomförd utbildning.

Utvärdering
Efter genomförd utbildning får deltagarna fylla i en kursutvärdering om utbildningen. Utvärderingen sammanställs och skickas till beställaren av utbildningen som underlag för uppföljning.

Diplom
Efter genomförd kurs erhåller varje deltagare ett personligt diplom.


Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Utbildningen
som e-learning