2019-02-20
Första delen av ett omfattande projektledarprogram genomförd för en grupp projektledare inom Lantmännenkoncernen. ProjektStegens projektledarprogram omfattar en kombination av lärarledd utbildning, mellanliggande gruppuppgifter, kunskapstest samt en praktisk certifiering, där deltagarna ska arbeta fram och presentera ett projekt för en fiktiv styrgrupp.

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER