Enkel att anpassa

Med ProjektStegens projektmodell som utgångspunkt kan er organisation erhålla en helt skräddarsydd projektmodell för att styra och administrera projekt. Projektmodellen passar de flesta branscher och typer av projekt. Det kan dock finnas goda skäl till att anpassa modellen, t ex för att passa befintligt arbetssätt och befintliga processer inom organisationen. ProjektStegens projektmodell är en mycket flexibel produkt. Anpassningar kan göras helt enligt kundens önskemål.

Exempel på anpassningar av projektmodellen

  • Tillägg, förändringar eller borttag av projektfaser och steg
  • Koppla ihop projektmodellen med egna angränsande processer

Exempel på anpassningar av dokumentmallar

  • Tillägg av egna mallar
  • Grafiska ändringar, t ex logotype och typsnitt
Anpassningar av projektmodellen t ex för agila projekt eller mindre projekt

Projektmodellen och Microsoft Teams

Projektmodellen är ett perfekt komplement till Microsoft Teams för att snabbt skapa effektiva gemensamma arbetsytor.

Utbildning i förvaltning och anpassning av projektmodellen

Självklart tillhandahåller vi konsulttjänster för att utföra ändringar vid behov. Om er organisation istället vill utföra ändringar själva – t ex tillägg, borttag och ändringar av beskrivningar och dokumentmallar – rekommenderar vi att ni beställer en halvdags utbildning som vänder sig till dig som ska anpassa och förvalta projektmodellen. Till utbildning i förvaltning av projektmodellen »

Snabblänkar om projektmodellen

Startsida projektmodell | Projektmodellens delar | Införandeprocess | Plattformar | Priser | Frågor & Svar

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell utifrån din organisations behov