ANPASSNINGAR

Med ProjektStegens projektmodell som utgångspunkt kan er organisation erhålla en helt skräddarsydd projektmodell för att styra och administrera projekt. Projektmodellen passar de flesta branscher och typer av projekt. Det kan dock finnas goda skäl till att anpassa modellen, t ex för att passa befintligt arbetssätt och befintliga processer inom organisationen. ProjektStegens projektmodell är en mycket flexibel produkt. Anpassningar kan göras helt enligt kundens önskemål.

Exempel på anpassningar av projektmodellen

  • check Tillägg, förändringar eller borttag av projektfaser och steg
  • check Koppla ihop projektmodellen med egna angränsande processer

Exempel på anpassningar av dokumentmallar

  • check Tillägg av egna mallar
  • check Grafiska ändringar, t ex logotype och typsnitt

Projektmodellen och Microsoft Teams

Projektmodellen är ett perfekt komplement till Microsoft Teams för att snabbt skapa effektiva gemensamma arbetsytor.

Utbildning i förvaltning och anpassning av projektmodellen

Självklart tillhandahåller vi konsulttjänster för att utföra ändringar vid behov. Om er organisation istället vill utföra ändringar själva – t ex tillägg, borttag och ändringar av beskrivningar och dokumentmallar – rekommenderar vi att ni beställer en halvdags utbildning som vänder sig till dig som ska anpassa och förvalta projektmodellen. Till utbildning i förvaltning av projektmodellen »

Se en kort film om vad som utmärker projektmodellen (53 sek)