Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Enkel att anpassa

Med ProjektStegens projektmodell som utgångspunkt kan er organisation erhålla en helt skräddarsydd projektmodell för att styra och administrera projekt. Projektmodellen passar de flesta branscher och typer av projekt. Det kan dock finnas goda skäl till att anpassa modellen, t ex för att passa befintligt arbetssätt och befintliga processer inom organisationen. ProjektStegens projektmodell är en mycket flexibel produkt. Anpassningar kan göras helt enligt kundens önskemål.

Exempel på anpassningar

  • Tillägg, förändringar eller borttag av projektfaser och steg
  • Koppla ihop projektmodellen med egna angränsande processer
  • Tillägg av egna mallar
  • Grafiska ändringar, t ex logotype och typsnitt

Projektmodellen – ett komplement till olika projektverktyg

Projektmodellen är ett perfekt komplement till olika typer av projektverktyg, t ex Microsoft Teams. Tillsammans får användaren både stöd för att skapa planer, analyser och beslutsunderlag samtidigt som resultatet tydligt kan kommuniceras och visualiseras.