Projektmodellens dokumentstöd

Som stöd för att hålla ordning och reda på beslut och central information i projektmodellen finns totalt ca 50 dokumentmallar i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint format. Dokumenten är antingen styrande, vilket innebär att de dokumenterar de beslut som fattats i och om projektet, eller stödjande, vilket innebär att projektet använder dem i sin löpande verksamhet i syfte att informera och rapportera om projektets verksamhet.

 • Beslut-Grind 0 – Starta projektet och inleda förstudiefasen och/eller planeringsfasen
 • Beslut-Grind 1 – Godkänna resultatet från förstudien och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 2 – Godkänna resultatet från planeringen och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 3 – Godkänna samtliga leveranser och besluta att projektet skall avvecklas
 • Beslut-Grind 4 – Avsluta projektet
 • Projektdirektiv – Beställarens dokument för att initiera projektet
 • Förstudierapport – Beskrivning av olika möjliga lösningsförslag
 • Projektplan – Detaljerad beskrivning av hela projektet
 • Leveransprotokoll – Protokoll för kvittens på levererat resultat
 • Slutrapport – Dokumentation av projektet och olika lärdomar
 • Aktivitetsbeskrivning
 • Aktivitetsförteckning
 • Analys av genomförbarhet
 • Avveckling
 • Begrepp och definitioner
 • Beställarens godkännande
 • Betalning
 • Budget
 • Ekonomisk kalkyl
 • Identifiera aktiviteter
 • Intressentanalys
 • Kommunikationsplan
 • Konsekvensanalys
 • Kvalitetsmål
 • Lagar och avtal
 • Leveransbeskrivning
 • Leveransförteckning
 • Metoder, Standards och Regler
 • Milstolpeplan
 • Möteskallelse
 • Mötesprotokoll
 • Projektdagbok
 • Projektorganisation
 • Projektrutiner i Genomförandet
 • Resurssäkring
 • Riskanalys
 • Start
 • Statusrapport
 • SWOT-analys
 • Säkerhet och Sekretess
 • Tidrapport
 • Tidsplan
 • Uppföljning aktiviteter
 • Uppföljning projektleveranser
 • Ändringsförslag
 • Ändringsförteckning
 • Ändringsregler m fl

4 projektmallar att ladda ner

Dokument för SWOT-analys, Riskanalys, Ändringsförslag och Statusrapport är återkommande i nästan alla projekt.

Vi ger dig här möjlighet att ladda ner dessa dokumentmallar från vår projektmodell utan kostnad för att använda i dina projekt.

Kontakta oss för en diskussion om projektmodellen

Till kontakt
Till kontakt