PROJEKTMODELLENS DOKUMENTSTÖD

Som stöd för att hålla ordning och reda på beslut och central information i projektmodellen finns totalt ca 50 dokumentmallar i Microsoft® Word, Excel och PowerPoint format. Dokumenten är antingen styrande, vilket innebär att de dokumenterar de beslut som fattats i och om projektet, eller stödjande, vilket innebär att projektet använder dem i sin löpande verksamhet i syfte att informera och rapportera om projektets verksamhet.

 

 • check Beslut-Grind 0 – Starta projektet och inleda förstudiefasen och/eller planeringsfasen
 • check Beslut-Grind 1 – Godkänna resultatet från förstudien och ta ställning till projektets fortsättning
 • check Beslut-Grind 2 – Godkänna resultatet från planeringen och ta ställning till projektets fortsättning
 • check Beslut-Grind 3 – Godkänna samtliga leveranser och besluta att projektet skall avvecklas
 • check Beslut-Grind 4 – Avsluta projektet

 

 • check Projektdirektiv – Beställarens dokument för att initiera projektet
 • check Förstudierapport – Beskrivning av olika möjliga lösningsförslag
 • check Projektplan – Detaljerad beskrivning av hela projektet
 • check Leveransprotokoll – Protokoll för kvittens på levererat resultat
 • check Slutrapport – Dokumentation av projektet och olika lärdomar

 

 • check Aktivitetsbeskrivning
 • check Aktivitetsförteckning
 • check Analys av genomförbarhet
 • check Avveckling
 • check Begrepp och definitioner
 • check Beställarens godkännande
 • check Betalning
 • check Budget
 • check Ekonomisk kalkyl
 • check Identifiera aktiviteter
 • check Intressentanalys
 • check Kommunikationsplan
 • check Konsekvensanalys
 • check Kvalitetsmål
 • check Lagar och avtal
 • check Leveransbeskrivning
 • check Leveransförteckning
 • check Metoder, Standards och Regler
 • check Milstolpeplan
 • check Möteskallelse
 • check Mötesprotokoll
 • check Prioriteringar
 • check Projektdagbok
 • check Projektorganisation
 • check Projektrutiner i Genomförandet
 • check Resurssäkring
 • check Riskanalys
 • check Start
 • check Statusrapport
 • check SWOT-analys
 • check Säkerhet och Sekretess
 • check Tidrapport
 • check Tidsplan
 • check Uppföljning aktiviteter
 • check Uppföljning projektleveranser
 • check Ändringsförslag
 • check Ändringsförteckning
 • check Ändringsregler m fl

4 projektmallar att ladda ner

Dokument för SWOT-analys, Riskanalys, Ändringsförslag och Statusrapport är återkommande i nästan alla projekt.

Vi ger dig här möjlighet att ladda ner dessa dokumentmallar från vår projektmodell utan kostnad för att använda i dina projekt.

Kontakta oss för en diskussion om projektmodell

Har du några frågor om vår projektmodell?