← Startsida online utbildningar

Praktiskt stöd – projektmodell

Den här tjänsten är det praktiska stödet till de utbildningar vi tillhandahåller. Du får tillgång till en väl beprövad projektmodell som används av både näringslivet och offentlig sektor.

Modellen i ProjektStegen® är generell och passar olika typer av projekt, exempelvis produkt, tjänster, verksamhetsutveckling, IT, evenemang m.m.

Den är enkel att anpassa så att den passar både stora och mindre projekt av olika komplexitet.

Innehåll

Projektmodellen innehåller mallar för t ex uppstart, förstudier, projektplaner, analyser, uppskattningar av tid och kostnad, uppföljning, leveransbeskrivningar och slutrapport.

Målgrupp

Projektledare och delprojektledare som vill få ett praktiskt stöd vid planering och genomförande av projekt. Du behöver inga förkunskaper, projektmodellen är enkel att använda och det finns tydliga beskrivningar.

Du får tillgång till en modern molntjänst för enkel åtkomst till projektmodellen. Endast PC eller Mac med internetuppkoppling och Officepaket behövs.

Du beställare på den här sidan på projektledareutbildning.se och får sedan inloggningsuppgifter till molnjtänsten.

Intresserad av projektmodellen för hela organsationer? Läs mer här →

Korta fakta
  • 3 månaders tillgång till tjänsten genom en molntjänst
  • Tydliga beskrivningar av projektfaser och steg
  • Över 50 dokumentmallar på svenska för Officepaketet
  • 10 dokumentmallar på engelska
  • Exempel på varje steg
  • Instruktionsfilmer
  • Checklistor
  • Ordlista
Exempel på mallar som ingår i tjänsten

Projektdirektiv – Förstudierapport – Projektplan – Leveransprotokoll – Slutrapport – Beslut – Prioriteringar – Riskhantering – Aktivitetsbeskrivning – Aktuella frågor – Analys av genomförbarhet – Avveckling – Begrepp och Definitioner – Budget – Identifiera aktiviteter – Intressentanalys – Kommunikationsplan – Konsekvensanalys – Lagar och Avtal – Leveransbeskrivning – Leveransförteckning – Metoder och Standarder och Regler – Milstolpeplan – Möteskallelse – Mötesprotokoll – Presentera projektet Projektorganisation – Projektrutiner- Projektöverlämning – Protokoll styrgruppsmöte – Restlista – Resurssäkring – Statusrapport – Styrgruppsmöte – SWOT – Säkerhet och sekretess – Tidrapport – Tidsplan – Uppföljning – Ändringsförslag – Ändringsförteckning – Ändringsregler – m fl.