PROJEKTMODELLENS OLIKA DELAR

Projektmodellen innehåller flera olika delar som tillsammans skapar bra förutsättningar för effektiva projekt. Varje del kan enkelt anpassas. Anpassningarna kan göras av kunden själv eller med hjälp av en konsult från oss. Erfarenheten visar att behovet av anpassningar normalt är relativt få eftersom modellen med avsikt är skapad och utformad så att den ska passa de flesta typer av projekt.

Bra stöd genom hela projektet

Digital handbok

Den digitala handboken innehåller beskrivning av projektmodellens alla faser och steg. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt beskrivs syfte, innehåll och vad som är viktigt att tänka på. Tillsammans med dokumentmallar, exempel och checklistor ger den digitala handboken användaren en god förståelse för hur varje steg i projektmodellen.

Över 40 olika mallar

Dokumentmallar

För de flesta steg i varje projektfas i projektmodellen finns en länk till en dokumentmall. Projektmodellen innehåller tre olika typer av dokumentmallar. 5 st Styrande dokument. 5 st Beslutande dokument. Ca 40 st Stödjande dokument. Dokumentstödet i projektmodellen ger användaren en flexibel möjlighet att anpassa nivå och omfattning på dokumentation av projekt efter behov.

För hur stegen används praktiskt

Exempel

För varje steg i den digitala handboken, som har en tillhörande dokumentmall, finns också en länk till ett exempel på en ifylld dokumentmall. För de Styrande och Beslutande dokumenten finns det också dokumentmallar med hjälptexter, dvs för varje rubrik finns en hjälptext som beskriver hur mallen är tänkt att användas/vilken typ av information som ska skrivas i dokumentet.​

För roller, situation och faser

Checklistor

Projektmodellen innehåller flera olika typer av checklistor​. Det finns t ex checklistor för varje projektfas, checklistor anpassade för olika projektroller och checklistor för olika projektsituationer, t ex vid arbete med risker i projekt. Checklistorna underlättar projektarbetet och säkerställer att viktiga moment och delar inte glöms bort.

Skapa struktur för olika projekttyper

Projektarkiv

Med ett projektarkiv för det enskilda projektet kan användaren kopiera alla projektmodellens dokumentmallar via en sk zip-fil istället för att kopiera ner enskilda dokumentmallar. Projektarkivet innehåller en mappstruktur där varje varje mapp innehåller relevanta dokumentmallar. Mapparna i projektarkivet är ett exempel på en struktur för ett enskilt projekt och kan enkelt anpassas vid behov.

Enkel modell att följa

Hjälp & Ordlista

Projektmodellen innehåller beskrivningar för att enkelt komma ingång med projektmodellens olika delar. Det gör att både erfarna och mindre erfarna projektledare direkt kan använda samtliga delar av projektmodellen. Det finns även en ordlista som förklarar vanliga begrepp och definitioner.