ProjektStegen inleder samarbete med skolvärlden

ProjektStegen har startat ett pilotprojekt med en gymnasieskola, där ca 30 elever som går en fyraårig teknisk utbildning använder en av ProjektStegens digitala projektledarutbildningar som bas för en av kurserna inom ramen för sin utbildning. Det är ett spännande pilotprojekt som pågår under flera månader under hösten och våren.