Abonnemangsavtal med kommun tecknat

Nytt abonnemangsavtal tecknat med kommun för digital projektutbildning i 12 månader. Avtalet innebär obegränsat med kursstarter för medarbetare inom kommunen för utvalda digitala utbildningar för projektledare, chefer & beställare och projektdeltagare.