Projektutbildning för Axess Logistics

Projektutbildning för en grupp chefer och projektledare inom Axess Logistics genomförd. Axess Logistics är ett framgångsrikt företag inom skräddarsydda logistiklösningar.