2019-02-25
En uppföljningsdag med repetition från tidigare projektledarutbildning genomförd för en grupp projektledare inom offentlig sektor i södra Sverige.

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER