Kunder berättar – Rödl & Partner

Andreas Hager
Affärsutvecklare och Jurist
Rödl & Partner

”Rödl & Partner bestämde sig för att gå sin egen väg. Med utgångspunkt från en flexibel projektmodell har de utvecklat ett arbetssätt som är unikt för branschen. – Projektformatet har hjälpt oss att bli mer tydliga och effektiva, säger Andreas Hager, jurist och affärsutvecklare på Rödl & Partner. – Projektmodellen gör oss mer flexibla och skapar förutsättningar för oss att utveckla samarbetet med våra kunder. Vårt uppdrag blir tydligt och kunderna kan följa varje steg av processen. När slutfakturan uppfattas som ett kvitto på uppdraget vet vi att vi har gjort rätt, säger Andreas Hager, som har initierat och drivit arbetet med ProjektStegens projektmodell på Rödl & Partner.”

Stärker konkurrenskraften

Rödl & Partner arbetar med revision och juridisk och ekonomisk konsultation. Bolaget vänder sig till medelstora, internationellt verksamma företag.

– Vi arbetar i en smal nisch, mot en begränsad målgrupp och måste ha ett riktigt bra erbjudande. Ett arbetssätt som gör oss mer flexibla och lyhörda än våra konkurrenter stärker naturligtvis vår position, säger Andreas Hager.

Värna kreativiteten

För att projektmodellen inte ska inkräkta på de enskilda medarbetarnas kreativitet och vilja att forma sitt eget arbete är den gjord för att fungera som ett smörgåsbord.

– Det är upp till var och en att plocka de delar som passar, för individen och för det enskilda projektet, säger han. Inom Rödl & Partner används projektmodellen för konsultuppdrag och för att öka samarbetet internt, mellan de olika kompetenserna i företaget. Alla jurister med projektledaransvar utbildas successivt av ProjektStegen.

Erfarna och realistiska

Andreas Hager är en varm förespråkare för projektet som modell för affärsjuridiska tjänster. Att han lät uppdraget gå till ProjektStegen säger han i första hand beror på de personer han mötte i samband med upphandlingen.

– De har lång erfarenhet och en realistisk uppfattning om vad projektmodellen kan åstadkomma. De har inte heller försökt att sopa svårigheterna under mattan, säger han. Och de finns naturligtvis där. Att byta arbetssätt förutsätter inte sällan att företagskulturen förändras, och det kan vara en både tidskrävande och mödosam process.

Varukorg
Rulla till toppen