NYHETER

Nu inför vi socialt lärande i våra digitala utbildningar

Facebook
LinkedIn
Twitter
E-post
socialt lärande projektledning

Efter en lång tid av testande lanserar vi nu olika komponenter för socialt lärande som ett möjligt tillval i våra digitala kurser! I korthet innebär det en möjlighet för kursdeltagare att på ett aktivt sätt lära av varandra i utbildningarna genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Exempel: En kursdeltagare kan dela med sig av sina erfarenheter av hur projekt beställs inom en specifik enhet och ge tips och råd till sina kurskollegor. Vi kan också addera frågor om hur deltagarna upplever beställningar av projekt och svaren från hur kurskollegorna svarat visas direkt i kursmodulen.

Tänkvärt är att i en grupp med 20 kursdeltagare finns det 190 (!) olika relationer i gruppen. Självklart finns det mycket att vinna på att skapa förutsättningar för att lära av varandra.

För dig som är tekniskt intresserad kan vi nämna att vi använder oss av Google Firebase som teknik för detta, vilket medför en rad andra fördelar avseende kopplingar och integration med andra verksamhetssystem.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur socialt lärande kan förändra ert sätt att utbilda i projekt!

Senaste nyheter