Styrgruppsutbildning för en större grupp

Styrgruppsutbildning påbörjad för en större grupp konsulter som arbetar med digital transformation. Utbildningen består av onlineutbildning i kombination med webinar och diskussioner.