Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista riskanalys

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka vid riskanalys.