Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Appar för projektledning

Vi har testat Project Planner HD för iPad

Det finns massor av planeringsverktyg på marknaden som utgår ifrån det sk Gantt-schemat, ett schema för att grafiskt visa aktiviteter, milstolpar och beroenden i projekt.

Appar för projektledning

Vi har testat ett planeringsverktyg för iPad

Vi har nu under en tid använt Ipad och vi är som de flesta andra imponerade. Ipads, och liknande enheter, kommer helt klart att ändra vårt sätt att kommunicera.