Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Tips för hur du använder planeringsverktyget Microsoft Project

Länktips för Microsoft Project

Intresset för planeringsverktyget Microsoft Project är stort. En bidragande orsak till det stora intresset är att det nu går att köpa och använda som en del av molntjänsten Office 365.