Bloggens läsare ger sina bästa tips om projekt

Läsarnas bästa projekttips

I december 2010 var det tävlingsdags på vår sajt. Ett antal kluriga frågor om projekt avslutades med en utslagsfråga där varje tävlande gav sitt bästa projekttips.