målformulering

Citat från Nelson Mandela - ett uttalande som projekt kan ta fasta på

Projekten blir allt mer komplexa

Ett tänkvärt citat från den store ledaren Nelson Mandela. Vi tycker att citatet passar utmärkt att applicera på dagens projekt.

Projektledare behöver vara engagerade och passionerade

Du måste addera passion

”You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you’re not passionate enough from the start, you’ll never stick it out.”

Checklista vid uppstart av projekt

Checklista Förstudiefasen

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på i förstudiefasen i projekt.

Tips på hur du kan lägga upp genomförandet av projekt

Projektcase Kundportalen – Del 3 – Uppstart

Det här är Del 3 av bloggserien Projektcase Kundportalen. I Del 1 » kan du läsa om bakgrunden till Projektcase Kundportalen och i Del 2 » kan du läsa om hur allt startade då Företaget X hamnade i ett svårt läge.

Varukorg
Rulla till toppen