Shopping Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 256

Finns det en optimal projektstorlek?

Det är svårt att hitta en generell regel för vad som är en optimal projektstorlek. Ett alltför litet projekt levererar inget av tillräckligt värde och ett för stort projekt kan kväva sig självt.

Gratis mall SWOT analys

Gratis mall för ändringsförslag i projekt

Ett moment för att säkerställa en bra ändringshantering är att standardisera hur ett ändringsförslag utformas, dvs hur en föreslagen ändring beskrivs och dokumenteras.

Prioriteringsarbete i projekt

Prioritera rätt med enkel och beprövad metod

Alla har vi med jämna mellarnrum behov av att fundera hur vi bäst prioriterar vår tid. Ju mer tempot och antal ”måsten” ökar, desto större blir behovet av att prioritera rätt.