Tankar om projekt

I verksamheter eftersträvas ofta perfektion, tydlighet och branta utvecklingskurvor. Inte sällan ska mål och visioner uppnås genom projekt. Men är projekt perfekta? Vi kan behöva påminnas om att projekt utförs av människor, som gör sitt bästa för att tillgodose behov i verksamheter som är under ständig förändring.

Att acceptera att alla projekt inte blir fulländade kan vara utmanande. Ofta finns flera perspektiv och synsätt på vad som är tillräckligt bra utifrån behov och förutsättningar. I det här blogginlägget finns 6 utvalda bilder som kontrasterar mot det perfekta, och som kan få oss att stanna upp och reflektera kring vad som händer och sker vid genomförande av projekt. Vilka tankar och associationer kring projekt väcker de här bilderna hos dig?

Se nedan vad andra bloggläsare tycker, och dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter. Tillsammans kan vi lära oss mer om projekt.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Den snabbaste vägen till målet behöver inte alltid vara den bästa.
 • Bestäm innehåll och principer för måltriangeln tid, kostnad och resultat.
 • Tänk bråttom och viktigt, inte bara bråttom, vid prioritering!
 • När det känns som att det går långsamt, tänk på att alla ska med och att det får ta sin tid.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tänk på att dela upp stora projekt i mindre delar eller i separata projekt.
 • Fundera ut vad som är viktigast just nu.
 • Tydliggör och beskriv projektidén.
 • Definiera när projektet är slut och projektledarens ansvar upphör.
 • Dina idéer behöver bra kanaler för att komma till sin rätt.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tydliggör målbilden.
 • Utmanande mål kan både motivera och skapa en känsla av orimlighet.
 • Vi är innovativa tillsammans.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Avsätt tid för intressentanalys!
 • Säkerställ att det är tydligt hur beslut fattas.
 • Säkerställ att projektledaren har mandat och att rollen respekteras.
 • Projektledaren har allas ögon och stora förväntningar på sig.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tydliggör milstolpar och vad som ska vara uppnått vid varje milstolpe.
 • Säkra planeringen genom att analysera beroenden.
 • Vi uppfattar saker med våra olika ”glasögon” därför viktigt att få med flera perspektiv.

Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Säkerställ god kommunikation i projekt. Kan minska risken för konflikter.
 • Avsätt tid för att förankra frågor och beslutsunderlag!
 • Ta tag i konflikter direkt.
 • Projektarbete är ett samspel mellan olika individer som samtidigt är ihopflätade med ett gemensamt engagemang.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen