Coaching i ledarskap

Tillsammans med en personlig coach utvecklas du som ledare till nya insikter, kunskaper och beteenden för ökade prestationer i vardagen.

Du kommer överens med din coach om prioriterade utvecklingsområden för att skapa önskade resultat och hållbar framgång i ditt ledarskap. Dina utvecklingsområden är personliga och kan innefatta i princip allt. Personlig utveckling och ledarskap går hand i hand.

Genom att utveckla ditt personliga ledarskap blir du en bättre ledare. Framgångsrikt ledarskap förutsätter att du kan leda dig själv. Teman som ofta berörs är effektivitet, kommunikation, närvaro, delaktighet, engagemang, prioritering och självreglering.

Målgrupp

Ledarskapsutveckling genom coaching riktar sig till dig som har någon form av ledande roll och vill höja dina prestationer i vardagen och skapa önskade resultat med dig själv som instrument. Din coach utgår från ett hållbart ledarskap i framkant både för dig och de individer du leder.

Att utvecklas genom coaching är en individuell upptäcktsresa som kräver fokus, närvaro och aktivt arbete under hela perioden för att framgångsrikt åstadkomma nya beteenden och förhållningssätt.

Trepartsamtal

I upplägget ingår två stycken trepartssamtal tillsammans med närmaste chef för att säkerställa koppling till verksamheten samt synliggöra uppnådda reslutat och måluppfyllelse.

I samband med uppstart bestäms om trepartssamtal är aktuellt eller inte.

Upplägg

Individuella möten under 3-4 månader som inkluderar följande områden:

Målsättning & nuläge
Nuläge, Kartläggning utvecklingsbehov, Prioritering av utvecklingsområden, Personligt övergripande mål

Utvecklingsarbete
Coaching, Övningar och arbete kopplade till definierat utvecklingsmål, Överenskomna personliga hemuppgifter

Mål & handlingsplan
Utvärdering måluppfyllnad, Reflektioner och sammanfattning, Framtagande av handlingsplan för fortsatt utveckling för hållbar framgång

Pris 18 000 kr
Allt det här ingår
  • 6 digitala coachingträffar, se pdf för detaljerad information
  • Tjänsten genomförs under 3-4 månader
  • Diplomerad coach med lång erfarenhet
  • Om du vill ingår även två trepartssamtal tillsammans med närmaste chef

Coach för den här tjänsten är Marie Furmarker. Marie är senior ledare med över 20 års erfarenhet i olika roller bl a VD, affärsområdeschef, projektledare, säljchef, konsultchef. Utvecklat och coachat flera hundra medarbetare genom åren. Diplomerad Coach (ACC-ICF). Brinner för att skapa effektiva och högpresterande organisationer genom hållbart ledarskap och motiverade medarbetare.