Digitalisera projekten

Har ni behov av att visualisera projekten genom t ex en webbplats som beskriver projektet, en produkt eller tjänst? Vi kan hjälpa er att mycket snabbt och kostnadseffektivt utforma en digital plattform med hjälp av WordPress.

Visualisera vad projektet ska leverera

Ofta finns det behov av att visualisera projekt eller projektets resultat, t ex genom att skapa en webbplats som beskriver och visualiserar den produkt eller tjänst som projektet ska leverera. Genom vår samarbetspartner Care of Skills Sverige AB (www.careofskills.se) kan vi nu erbjuda er digitala tjänster i toppklass till en mycket fördelaktig kostnad. Exempel på digitalisering är webbplatser, kampanjsidor, mobilappar, e-learning, enkäter och undersökningar med mera.

Vem vänder sig digitalisera projekten till?

Till er som har behov av att digitalisera olika delar av projekt eller projektets resultat. Ett vanligt behov är att visualisera en tilltänkt projekt eller tjänst, t ex genom att ta en digital konceptskiss.

Det blir ofta mer tydligt hur den tilltänkta produkten eller tjänsten kommer se ut och fungera.

Tjänsten vänder sig både till beställare och projektgrupper.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill diskutera ert behov av målformulering. Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Förväntat resultat
  • Grafisk design i toppklass
  • Ett genomtänkt koncept
  • Att uppnå projektets olika mål

Hur genomförs digitalisera projekten?

Förberedelser

Tillsammans diskuterar vi hur digitalisering kan bidra till att uppnå projektets önskade projekt- och/eller effektmål.

Vår samarbetspartner Care of Skills Sverige AB tar sedan fram ett förslag på koncept.

Genomförande

Vi tar fram ett digitalt material enligt era önskemål.

Visualisering tas fram med olika typer av komponenter som t ex film, infografik och interaktivt material.

Vi stämmer av och gör eventuella justeringar.

Uppföljning

Ni godkänner leveransen.

Ni påbörjar användning av webbplats, mobilapp eller dylikt som framtagits för ert projekt.

Vid behov kan förvaltning och uppdatering outsourcas.