Kom igång med projektmodellen

Vill ni snabbt komma igång med projektmodellen? Tjänsten kom igång med projektmodellen ger er en genomgång av ProjektStegens olika delar, faser, steg, projektroller och begrepp.

Kom snabbt igång med projektmodellen

Den här tjänsten gör att ni snabbt kommer igång med ProjektStegens projektmodell. Vi går igenom projektmodellens faser, steg och grundläggande begrepp. Ett befintligt projekt från er verksamhet används vid genomförande av tjänsten Kom igång med projektmodellen.

Vi har även en separat tjänst för införande av projektmodellen i hela organisationen.

Vem vänder sig kom igång med projektmodellen till?

Till projektledare eller hela projektgrupper som snabbt vill få en ökad förståelse för hur projektmodellen är uppbyggd och hur den kan användas för olika projekttyper.

En rekommendation är att olika projektroller, t ex beställare, projektledare och projektdeltagare, medverkar vid införande av projektmodellen.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill diskutera ert behov av att komma igång med projektmodellen. Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Förväntat resultat
  • En översikt av projektmodellens olika delar
  • Dokumentation av miniminivåer för användning
  • Genomgång av projektmodellens olika roller
  • Genomgång av alla dokumentmallar

Hur genomförs kom igång med projektmodellen?

Förberedelser

Vi går tillsammans igenom det aktuella projektet och dess status, grundläggande begrepp, projektfaser och projektsteg.

Vi tittar även på projektmodellens stöd för att definiera leveranser och aktiviteter samt förbereder inför kommande workshops.

Genomförande

Vanligtvis genomförs Kom igång med projektmodellen i en eller flera workshops.

Vår konsult agerar då moderator och styr workshops. Ni kan då koncentrera er på att planera projektet med projektmodellens olika faser och steg.

Uppföljning

Efter genomförda workshops har olika roller fått en bra grund för fortsatt användning av projektmodellen för ett effektivt projektarbete.

Arbete som definieras som projekt genomförs nu efter projektmodellen.