Kom igång med projektmodellen

Vill ni snabbt komma igång med projektmodellen? Tjänsten kom igång med projektmodellen ger er en genomgång av ProjektStegens olika delar, faser, steg, projektroller och begrepp.

Kom snabbt igång med projektmodellena

Den här tjänsten gör att ni snabbt kommer igång med ProjektStegens projektmodell. Vi går igenom projektmodellens faser, steg och grundläggande begrepp. Ett befintligt projekt från er verksamhet används vid genomförande av tjänsten Kom igång med projektmodellen.

Vi har även en separat tjänst för införande av projektmodellen i hela organisationen.

Fokus på resultat

Vem vänder sig Kom igång med projektmodellen till?

Till projektledare eller hela projektgrupper som snabbt vill få en ökad förståelse för hur projektmodellen är uppbyggd och hur den kan användas för olika projekttyper.

En rekommendation är att olika projektroller, t ex beställare, projektledare och projektdeltagare, medverkar vid införande av projektmodellen.

Kontakta oss angående projekttjänsten Kom igång med projektmodellen

Till kontakt
Till kontakt
En genomgång av hela projektmodellen

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • En översikt av projektmodellens olika delar
  • Dokumentation av miniminivåer för användning
  • Genomgång av projektmodellens olika roller
  • Genomgång av alla dokumentmallar

Hur genomförs Kom igång med projektmodellen?