Microsoft SharePoint

Våra seniora konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behov. Det kan handla om allt från några timmar till fleråriga projekt.
Hyr en Microsoft SharePoint konsult

Erfarna konsulter

De flesta av ProjektStegens konsulter är generalister och har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet som konsulter inom projektledning, projektverktyg och angränsande tjänster som t ex ledarskap. Dessutom finns naturligtvis specialkompetens och olika typer av bakgrund och utbildning.

Exempel på utbildningar som finns bland våra konsulter är civilekonomer, civilingenjörer, jurister, stresspedagoger, systemvetare och marknadsekonomer. Vi är övertygade om att det ofta krävs specifik utbildning/bakgrund för vissa typer av projekt.

Kontakta oss för att diskutera konsulttjänster inom Microsoft SharePoint

Till kontakt
Till kontakt
Microsoft SharePoint konsult

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Vi har specialistkompetens inom uppbyggnad av effektiva projektmiljöer i Microsoft SharePoint. Exempel på komponenter i Microsoft SharePoint, för att bygga upp en intern projektportal är följande:

  • Rapportering
  • Standardisering av arbetsätt
  • Projektmodell
  • Dokumenthantering
  • Diskussionsforum