Projektcoachning

Vill du bolla ditt projekt med någon utomstående? Vill du öka tryggheten i ditt projektledarskap? Behöver din projektgrupp motiveras? Ta hjälp av en projektcoach för ökad kraft i ditt projekt.

Ge projektet ökad kraft

Hur ofta har du känt behov av att bolla dina tankar om projektet med någon utomstående?

Om svaret är ”ofta” är du i gott sällskap. Som projektledare är man ofta ensam i sin roll. Man ska tillgodose beställarens krav på leveranser samtidigt som man ska engagera och motivera sin projektgrupp. Dessutom ställer styrgruppen krav på tid, budget och resultat!

Genom att utnyttja vår tjänst Projektcoachning erbjuder vi dig att få en personlig coach som ökar kraften och tryggheten i ditt projektledarskap.

Kontakta oss

Kontakta oss för om du vill du diskutera ert behov av projektcoachning? Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Förväntat resultat
  • Större sannolikhet att nå projektmålen
  • Ökad trygghet och kompetens hos projektledaren
  • Effektivare projektmöten
  • Effektivare styrgruppsmöten

Hur genomförs projektcoachning?

dsafadsf
Förberedelser

Tillsammans går vi igenom mål med coachningen, arbetsformer och arbetssätt, relationer mellan coch, projektledare, projektmedlemmar, styrgrupp och beställare.

Genomförande

Coachen stöttar projektledaren i samband med projektets styr- och/eller projektgruppsmöten.

Vi går igenom mötesförberedelser avseende t ex dokumentation, presentation, struktur och upplägg av mötet.

Uppföljning

Efter mötet ges enskild återkoppling om vad som kan utvecklas och förbättras till nästkommande möten.

Coachingen kan ha två olika perspektiv, det korta projektperspektivet och den långsiktiga utvecklingen av projektledarens projektledarskap.