Projektcoachning

Vill du bolla ditt projekt med någon utomstående? Vill du öka tryggheten i ditt projektledarskap? Behöver din projektgrupp motiveras? Ta hjälp av en projektcoach för ökad kraft i ditt projekt.
Projektcoachning

Ge projektet ökad kraft

Hur ofta har du känt behov av att bolla dina tankar om projektet med någon utomstående? Om svaret är ”ofta” är du i gott sällskap. Som projektledare är man ofta ensam i sin roll. Man ska tillgodose beställarens krav på leveranser samtidigt som man ska engagera och motivera sin projektgrupp. Dessutom ställer styrgruppen krav på tid, budget och resultat!

Genom att utnyttja vår tjänst Projektcoachning erbjuder vi dig att få en personlig coach som ökar kraften och tryggheten i ditt projektledarskap.

Kontakta oss angående konsulttjänster inom Projektcoachning

Till kontakt
Till kontakt
För ökad effektivitet

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • Större sannolikhet att nå projektmålen
  • Ökad trygghet och kompetens hos projektledaren
  • Effektivare projektmöten
  • Effektivare styrgruppsmöten

Hur genomförs Projektcoachning?