Projektledare att hyra

Våra seniora projektledare har stor vana att snabbt sätta sin in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter behov. Det kan handla om allt från några timmar till fleråriga projekt.

Erfarna konsulter

De flesta av ProjektStegens konsulter är generalister och har i genomsnitt ca 20 års erfarenhet som konsulter inom projektledning, projektverktyg och angränsande tjänster som t ex ledarskap. Dessutom finns naturligtvis specialkompetens och olika typer av bakgrund och utbildning.

Exempel på utbildningar som finns bland våra konsulter är civilekonomer, civilingenjörer, jurister, coacher, systemvetare och marknadsekonomer. Vi är övertygade om att det ofta krävs specifik utbildning och bakgrund för vissa typer av projekt.

Roller

Vi kan agera projektledare, delprojektledare eller rådgivare till projektledning och styrgruppen.

Kontakt

Kontakta oss för en diskussion om rätt typ av kompetens utifrån era behov. Tillsammans väljer vi ut rätt konsult. Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Kompetensområden
  • Digial transformation
  • Internet- och mobilutveckling
  • Förändringsledning
  • Affärsutveckling
  • Compliance
  • HR och organisation
  • Produktutveckling
  • IT- och systemutveckling
  • Digital utbildning