Projektstart

Vill ni få en så bra start som möjligt på projektet? Vill ni skapa en tydlig och konkret projektplan? Använd Projektstart i början av projektet så skapar vi tillammans en bra och robust plan för projektet.

Ge projektet en bra start

Känner du osäkerhet för hur det nya projektet ska få en så bra grund som möjligt för att lyckas? Genom att använda vår tjänst Projektstart erbjuder vi dig att få en bra start på ditt projekt. Tillsammans skapar vi en tydlig och konkret plan för projektets olika delar.

Projektstart passar i början av ett projekt när det är många olika steg som ska genomföras innan genomförandet kan påbörjas. Beställningen ska komma på plats, projektmålen definieras och projektets leveranser ska beskrivas och förtydligas.

Projektstart fokuserar på att skapa en tydlig projektplan som projektet sedan följer i de kommande projektfaserna.

Vid uppstart

Vem vänder sig Projektstart till?

Till er som just ska starta ett projekt. Det spelar ingen roll om ni är en erfaren projektgrupp eller relativt nya i era roller. Det viktiga är att ni är motiverade och angelägna om att projektet ska få en tydlig och robust projektplan som tydligt visar projektets mål, omfattning och plan för genomförande.

Tjänsten vänder sig både till projektledare, beställare och styrgrupper.
Projektstart fokuserar på att skapa en tydlig projektplan som projektet sedan följer i de kommande projektfaserna.

Kontakta oss angående projekttjänsten Projektstart

Till kontakt
Till kontakt
Hela projektgruppen involverad

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

Projektstart ger ett konkret resultat som dessutom är förankrat i projektgruppen genom att de har varit med i processen.

  • En tydlig projektplan
  • En motiverad projektgrupp
  • Ökad sannolik att nå projektmålen

Hur genomförs Projektstart?