Projektstart

Vill ni få en så bra start som möjligt på projektet? Vill ni skapa en tydlig och konkret projektplan? Använd Projektstart i början av projektet så skapar vi tillsammans en bra och robust plan för projektet.

Ge projektet en bra start

Känner du osäkerhet för hur det nya projektet ska få en så bra grund som möjligt för att lyckas? Genom att använda vår tjänst Projektstart erbjuder vi dig att få en bra start på ditt projekt. Tillsammans skapar vi en tydlig och konkret plan för projektets olika delar.

Projektstart passar i början av ett projekt när det är många olika steg som ska genomföras innan genomförandet kan påbörjas. Beställningen ska komma på plats, projektmålen definieras och projektets leveranser ska beskrivas och förtydligas.

Projektstart fokuserar på att skapa en tydlig projektplan som projektet sedan följer i de kommande projektfaserna.

Vem vänder sig projektstart till?

Till er som just ska starta ett projekt. Det spelar ingen roll om ni är en erfaren projektgrupp eller relativt nya i era roller. Det viktiga är att ni är motiverade och angelägna om att projektet ska få en tydlig och robust projektplan som tydligt visar projektets mål, omfattning och plan för genomförande.

Tjänsten vänder sig både till projektledare, beställare och styrgrupper.
Projektstart fokuserar på att skapa en tydlig projektplan som projektet sedan följer i de kommande projektfaserna.

Kontakta oss

Kontakta oss för en diskussion om rätt typ av kompetens utifrån era behov. Tillsammans väljer vi ut rätt konsult. Till kontakt »

Projektkonsulter att hyra
Förväntat resultat
  • En tydlig projektplan
  • En motiverad projektgrupp
  • Ökad sannolikhet att nå projektmålen

Hur genomförs projektstart?

Förberedelser

Vi träffar projektledaren under 2-4 timmar och får projektledarens bild av projektet. Tillsammans går vi igenom vår checklista för projektets olika faser och steg. Därefter kommer vi fram till vilka steg som vi bör fokusera på i de workshops vi tillsammans planerar in.

Genomförande

Vi genomför en workshop med projektgruppen. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Projektledaren presenterar sin syn på projektets mål och innehåll. Vi arbetar i gruppform för att få en tydlig och förankrad projektplan.

Uppföljning

Vi stämmer av och återkopplar resultatet från workshopen och den överenskomna projektplanen. Som ett fortsatt stöd kan ni nyttja vår tjänst Projektcoachning på de kommande projekt- och/eller styrgruppsmötena. Coachen ser till att gruppens arbete lever och utvecklas.