Riskanalys

Vill ni öka säkerheten i ert projekt? Söker ni en tydlig process att följa för projektets riskhantering? Med tjänsten riskanalys får ert projekt en ökad projektsäkerhet. Risker analyseras och en åtgärdsplan upprättas.

Höj säkerheten i projektet

Att genomföra en Riskanalys syftar till att identifiera risker, deras konsekvenser och i bästa fall eliminering av risker. Att genomföra en Riskanalys säkerställer att risker hanteras på ett strukturerat sätt samt att projektets säkerhet ökar. Genom att utnyttja vår tjänst Riskanalys får ni en tydlig process att följa för projektets riskhantering i hela projektet.

För ökad projektsäkerhet

Vem vänder sig Riskanalys till?

Riskanalys passar i projektets tidiga faser, men också om projektet befinner sig i genomförandet. Genom en aktiv riskhantering får beställare, styrgrupp och projektledare en ökad projektsäkerhet.

Tjänsten Riskanalys kombinerar teori med praktik. Tillsammans genomförs en Riskanalys på ett eller flera aktuella projekt. Hela processen dokumenteras så att det blir enkelt att sedan genomföra kommande Riskanalyser i egen regi.

Kontakta oss angående projekttjänsten Riskanalys

Till kontakt
Till kontakt
En tydlig process att följa

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • En förteckning över alla identifierade risker
  • En handlingsplan för projektets hela riskhantering
  • En bedömning av sannolikhet och konsekvens
  • Att bestämma roller och ansvar för bevakning av risker

Hur genomförs Riskanalys?