RISKANALYS

Vill ni öka säkerheten i ert projekt? Söker ni en tydlig process att följa för projektets riskhantering? Med tjänsten riskanalys får ert projekt en ökad projektsäkerhet. Risker analyseras och en åtgärdsplan upprättas.

Höj säkerheten i projektet

Att genomföra en Riskanalys syftar till att identifiera risker, deras konsekvenser och i bästa fall eliminering av risker. Att genomföra en Riskanalys säkerställer att risker hanteras på ett strukturerat sätt samt att projektets säkerhet ökar. Genom att utnyttja vår tjänst Riskanalys får ni en tydlig process att följa för projektets riskhantering i hela projektet.

För ökad projektsäkerhet

Vem vänder sig Riskanalys till?

Riskanalys passar i projektets tidiga faser, men också om projektet befinner sig i genomförandet. Genom en aktiv riskhantering får beställare, styrgrupp och projektledare en ökad projektsäkerhet.

Tjänsten Riskanalys kombinerar teori med praktik. Tillsammans genomförs en Riskanalys på ett eller flera aktuella projekt. Hela processen dokumenteras så att det blir enkelt att sedan genomföra kommande Riskanalyser i egen regi.

riskanalysillustration

Vilka resultat kan vi förvänta oss?

  • check En förteckning över alla identifierade risker
  • check En handlingsplan för projektets hela riskhantering
  • check En bedömning av sannolikhet och konsekvens
  • check Att bestämma roller och ansvar för bevakning av risker

Kontakta oss om riskanalys

Har du några frågor om våra konsulttjänster eller vill du diskutera ert behov av riskanalys?

Hur genomförs Riskanalys?

Förberedelser

Tillsammans går vi igenom nuläget i projektet, intressenter och roller och exempel på risker i projektet. Vi förbereder även för en eller flera workshops.

Genomförande

Vanligtvis genomförs sedan riskanalysen i en eller flera workshops. Vår konsult agerar moderator. Ni kan koncentrera er på att identifiera, värdera och hantera risker.

Uppföljning

Ni har nu en tydlig process att följa för en aktiv riskhantering. Ni fortsätter genom hela projektet att identifiera, beskriva, värdera, bevaka och hantera risker.