PROJEKTUTBILDNINGAR
FÖR ALLA PROJEKTROLLER

Vi erbjuder sedan 1998 utbildning i projektledning för rollerna projektledare, chefer och projektdeltagare. Projektutbildningarna passar de flesta branscher och typer av projekt. Självklart kan de även anpassas vid behov avseende innehåll, upplägg och omfattning. Vi genomför utbildning i hela Sverige och även internationellt. Se även vårt breda utbud av projektledarutbildning online.
0
Vi har utbildat över 7 000 deltagare i projekt sedan 1998
Vi kombinerar traditionell pedagogik med olika typer av digitala komponenter för att uppnå variation, engagemang och maximal användarupplevelse.

Breddutbilda i projekt!

För att förändra en organisations projektverksamhet behöver olika utbildningsinsatser genomföras för chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare. Vi har erfarenheten, tekniken och administrationen för effektiv breddutbildning som ger resultat

5 korta om vår utbildningsverksamhet

  • check Modernt och uppdaterat kursinnehåll
  • check Erfarna och pedagogiska kursledare
  • check Praktiska övningar i alla utbildningar
  • check Toppbetyg på kursutvärderingar
  • check Nischade enbart på projektarbetsformen

Kontakta oss om utbildning

Har du några frågor om vårt kursutbud eller vill du diskutera internutbildning i projektledning och projekt?

KURSUTBUD INDELAT EFTER MÅLGRUPP

Chefer & beställare

Projektdeltagare

Projektledare

Branschspecifikt