Agila projekt i praktiken

En utbildning som ger dig kunskaper i att planera, genomföra och följa upp agila projekt. Utbildningen är en påbyggnad av vår utbildning Praktisk Projektledning. Utbildningen ger en ökad förståelse för hur olika typer av agila värderingar och principer praktiskt kan användas i olika projektsituationer. Du kommer få lära dig att planera på kort och lång sikt och hur du använder olika agila metoder och verktyg för att hela tiden säkerställa att projektet genomförs utifrån beställarens mest prioriterade behov.

Kursinnehåll

Projektarbetsformens utveckling – Agila värderingar – Agil transformation – Successiva leveranser – Måldriven utveckling – Prioritera efter nytta och behov – Att leda agilt – Roller inom agilt – Självstyrande grupper & individer – Olika agila metoder – Beställa agila projekt – Förstudier – Löpande prioritering – Planering på olika nivåer – Genomföra etapper – Följa upp – Testa och godkänna – Leverera resultat – Tillvarata erfarenheter – Avveckla – Kom igång med agilt

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som projektledare och har både teoretiska och praktiska kunskaper motsvarande vår utbildning Praktisk Projektledning.

Kursmål

Förståelse för agila värderingar & principer | Formulera mål & leveranser | Leverera lösningar utifrån behov | Övergripande planering | Planera & genomföra etapper | Agilt ledarskap | Organisera tester & leveranser | Följa upp | Tillvarata lärdomar & erfarenheter | Välja arbetssätt utifrån karaktär på projekt

Kursupplägg

Den här utbildningen ger en god förståelse för vad som utmärker agilt arbetssätt i ett projektet olika faser. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 2 dagars utbildning
  • Erfarna kursledare
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Diskussioner
Finns även som
e-learning

Utbildningen finns även som
e-learning!