Att arbeta i projekt

Den här utbildningen ger dig som projektdeltagare en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektdeltagare och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare. Du lär dig också hur ett projekt förbereds, genomförs och avslutas och du får kunskaper i praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Projektmål och effektmål – Vanliga fallgropar – Projektets intressenter – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektets olika faser – Förberedelser innan start – Projektplanens innehåll – Leveranser och aktiviteter – Uppskatta tid – Delegering och uppföljning – Identifiera och hantera risker – Överlämna resultat – Slutrapport och utvärdering

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till blivande och befintliga projektdeltagare som vill öka sina kunskaper i projektarbetsformen. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Hur projekt förbereds, genomförs, styrs och avslutas | Olika centrala projektbegrepp och vad de innebär | Planering av projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter | Olika projektroller och vilket ansvar dessa har | Hur delegering och uppföljning kan göras effektivt | Hantering av risker och ändringar i projekt | Att anpassa formalian i projekt efter behov

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Diskussioner

“Bra upplägg”

– Kursdeltagare november 2019

“Mycket bra kurs!”

– Kursdeltagare november 2019

“Bra kursmaterial”

– Kursdeltagare november 2019

“Rolig och informativ kurs!”

– Kursdeltagare november 2019

“Pedagogiskt och på en bra nivå”

– Kursdeltagare november 2019

“Bra överblick av området”

– Kursdeltagare november 2019

“Kursen gav en grundläggande förståelse för projektledning”

– Kursdeltagare november 2019

Finns även som
e-learning

Utbildningen finns även som
e-learning!