Att arbeta i projekt

Den här utbildningen ger dig som projektdeltagare en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektdeltagare och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare. Du lär dig också hur ett projekt förbereds, genomförs och avslutas och du får kunskaper i praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.

Kursinnehåll

Definitioner av projekt – Projektmål och effektmål – Vanliga fallgropar – Projektets intressenter – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektets olika faser – Förberedelser innan start – Projektplanens innehåll – Leveranser och aktiviteter – Uppskatta tid – Delegering och uppföljning – Identifiera och hantera risker – Överlämna resultat – Slutrapport och utvärdering

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till blivande och befintliga projektdeltagare som vill öka sina kunskaper i projektarbetsformen. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

  • Hur projekt förbereds, genomförs, styrs och avslutas
  • Olika centrala projektbegrepp och vad de innebär
  • Planering av projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
  • Olika projektroller och vilket ansvar dessa har
  • Hur delegering och uppföljning kan göras effektivt
  • Hantering av risker och ändringar i projekt
  • Förbereda och genomföra styrgruppsmöten

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten. Ca 1 övning per timme.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Vad ingår?
1 kursplats. 1 dags utbildning. Kursmaterial. Lunch, kaffe och frukt.

Kurstider
09.00-16.30

Kurslokal
Kurslokal centralt i Helsingborg

  • 191029-191029 – Helsingborg
Kursbeskrivning i pdf

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

Kursen finns även som E-learning
“Mycket bra grund att stå på.”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2018
“Väldigt tillmötesgående kursledare.”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2018
“En strukturellt mycket bra genomgång av projekthantering.”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2018
“Kursen gav en mycket bra grund att stå på.”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2018
“Enkelt och överskådligt.”
Sagt av kursdeltagare, oktober 2018
“Kursen var mycket bra!”
Sagt av kursdeltagare, februari 2016
“Bra blandning teori och praktik samt bra exempel”
Sagt av kursdeltagare, februari 2016
“Mycket inspirerande och kunnig kursledare”
Sagt av kursdeltagare, februari 2016
“Intressant och lärorikt”
Sagt av kursdeltagare, februari 2016
“Bra och pedagogiskt kursmaterial”
Sagt av kursdeltagare, februari 2016