BLENDED LEARNING

Vi har ett stort antal väl beprövade digitala komponenter som enskilt eller tillsammans med traditionell utbildning används för att ge varje kursdeltagare maximal användarupplevelse.

Vi vet att långa teoripass med ett oändligt antal textbaserade presentationer inte är effektiv inlärning. Därför satsar vi stora resurser på varierade och pedagogiska komponenter som sätts samman till en enhet utifrån målgrupp och behov.

Självklart innebär blended learning också ofta stora kostnadsbesparingar och möjliggör därmed bredare utbildningsinsatser för olika roller i projekt.

Vad innebär blended learning?

Visst kan det vara lite svårt att hålla isär alla begrepp inom det växande området digital utbildning eller edtech som området numera ofta kallas. Oavsett vilken bransch och område det gäller är trenden tydlig – traditionell utbildning tappar mark till förmån för mer varierade lärstilar. Blended innebär i korthet att olika komponenter, tekniker och lärstilar används tillsammans. Här ser du några exempel på komponenter som vi har utvecklat och använder dagligen i vår utbildningsverksamhet.

Förberedande e-learning

Möten i digitala mötesrum med diskussioner, erfarenhetsutbyte och teorigenomgångar

Grupparbeten & praktikfall

Mellanliggande grupparbeten med ett eller flera praktikfall som utgångspunkt

Webbmöten

Webbmöten med teorigenomgångar, diskussioner & erfarenhetsutbyte

Onsite möten

Gruppen träffas tillsammans med kursledare med en anpassad agenda

Chatt & support

Chatta med kursledare & andra kursdeltagare under kursen

Kunskapstest & diplomering

Standard eller anpassat kunskapstest & diplomering

Spelifiering för ökat lärande

Vi har goda erfarenheter av att använda ett poäng och belöningssystem för vissa typer av kurser. Kursdeltagaren får tydlig information om vad som krävs för att uppnå godkänt resultat på en kurs genom att samla poäng och utmärkelser.

T ex kan poäng ges för att deltagaren utfört ett visst moment, svarat rätt på en fråga eller tagit sig tid att reflektera över en projektsituationer.

Vi har ett färdigt grundkoncept för spelifiering (engelskans gamification) som enkelt kan anpassas avseende omfattning och nivå.

3 KUNDBEHOV DÄR BLENDED LEARNING PASSAR BRA

“Vi behöver utbilda en grupp på ca 15 medarbetare i projektledning”
Innan kursstart får deltagarna tillgång till en webbplats för kursen där de kan ta del av förberedande digitala komponenter t ex teoriavsnitt, göra olika tester och ställa frågor inför utbildningen. Sedan genomförs traditionell utbildning i den omfattning som kunden har behov av. Då har deltagarna mer jämna förkunskaper och tiden då vi träffas i en utbildningslokal kan användas till fördjupande diskussioner. Därefter kan deltagarna återvända till webbplatsen och ta del av filmklipp, fördjupande artiklar och ett avslutande kunskapstest.
“Vi vill höja kompetensen i projektarbetsformen för hela vår organisation”
En effektiv projektmiljö är en kombination av olika delar. En viktig del är att olika projektroller har rätt kompetens. Att utbilda medarbetare med centrala projektroller såsom chefer och beställare, projektledare och projektmedlemmar är ofta en viktig framgångsfaktor. Med blended learning kan rätt omfattning och nivå på kompetensutveckling genomföras för de olika projektrollerna.
“Vi vill anpassa utbildningen till vår verksamhet”
Projektarbetsformen är så etablerad i de flesta organisationer att den är en naturlig del av hur resultat arbetas fram. Men det finns ofta angränsande processer och rutiner som behöver fungera tillsammans med projekten. Istället för att genomföra olika utbildningar för olika områden kan blended learning ta ett helhetsgrepp på den kompetensutveckling som behövs. Vi kan då tillsammans med kunden skapa olika komponenter som tillsammans ger medarbetarna rätt kunskap.

Kontakta oss om blended learning

Tillsammans med våra kunder skapar vi unika upplägg med väl beprövande komponenter