Projektprogram online

Våra projektprogram online ger er en möjlighet att genomföra effektiv projektutbildning helt på distans. Kursdeltagare genomför e-learning enskilt eller i grupp och träffas tillsammans med kursledare för att diskutera teori och utbyta erfarenheter via webbmöten. Se nedan vårt utbud av olika projektprogram som baseras på våra olika e-learnings.

Självklart finns också möjlighet att skräddarsy projektprogrammen utifrån målgruppen för att passa era behov!

42

deltagare deltar just nu
i ett program online

2021-10-18

Våra online program

PROJEKTLEDNING

Det här programmet lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av dig som projektledare i olika situationer och hur du följer upp projekt

LEDARSKAP I PROJEKT

Det här programmet ger dig kunskaper i vad ledarskapet i projekt innebär och hur du kan skapa högpresterande och måldrivna grupper och vilka utmaningar du kan behöva hantera

ATT ARBETA I PROJEKT

Det här programmet ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur projekt startas, planeras, genomförs och följs upp. Roller och ansvar är andra viktiga delar

PROJEKT FÖR CHEFER

Det här programmet ger dig kunskaper om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån enskilda projekt och utifrån ledningens övergripande ansvar

AGILA PROJEKT I PRAKTIKEN

Det här programmet ger dig kunskaper i agila metoder och arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp projekt

Fortsättningskurs i projektledning
ANPASSADE PROGRAM FÖR ER

Vi skräddarsyr självklart också program som passar just era behov. Tillsammans väljer vi ut vilka komponenter som ska ingå

Kontakta oss för att diskutera online program