Projektprogram online

Våra projektprogram online ger möjlighet att genomföra effektiv projektutbildning helt på distans. Kursdeltagare genomför e-learning enskilt eller i grupp och träffas tillsammans med kursledare för att diskutera teori och utbyta erfarenheter via webbmöten. Se nedan vårt utbud av olika projektprogram.

Vi har genomfört utbildning online sedan 2012 och har sedan dess utbildat ett stort antal deltagare. Efter att ha utbildat flera hundra deltagare helt online under 2020-2021 vet vi att upplägget med program fungerar mycket väl.

48 personer
deltar just nu i ett program online

2022-01-24

Alla onlineprogram kan beställas som internutbildning

AKTUELLA KURSDATUM

Praktisk projektledning »
220208-220408, Online
220314-220506, Online
220420-220617, Online

Att arbeta i projekt »
220223-220401, Online
220408-220503, Online

Att leda projektgrupper »
220311-220404, Online

Agila projekt i praktiken »
220316-220419, Online

Microsoft Project Steg 1 »
220328-220329, Online
220509-220510, Online

Våra online program

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Det här programmet lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av dig som projektledare i olika situationer och hur du följer upp projekt

ATT LEDA PROJEKTGRUPPER

Det här programmet ger dig kunskaper i vad ledarskapet i projekt innebär och hur du kan skapa högpresterande och måldrivna grupper och vilka utmaningar du kan behöva hantera

ATT ARBETA I PROJEKT

Det här programmet ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur projekt startas, planeras, genomförs och följs upp. Roller och ansvar är andra viktiga delar i programmet

PROJEKT FÖR CHEFER

Det här programmet ger dig kunskaper om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån enskilda projekt och utifrån ledningens övergripande ansvar

AGILA PROJEKT I PRAKTIKEN

Det här programmet ger dig kunskaper i agila metoder och arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp projekt

Fortsättningskurs i projektledning
INTERNA PROGRAM SOM KAN ANPASSAS

Vi skräddarsyr självklart också program som passar just era behov. Tillsammans väljer vi ut vilka komponenter som ska ingå

Kontakta oss för att diskutera online program