Förvalta projektmodellen

Den här utbildningen vänder sig till kunder som har tecknat licens för ProjektStegens projektmodell genom begränsad eller obegränsad licens för organisationen. Utbildningen ger kunskaper i hur projektmodellen ProjektStegen® kan implementeras och anpassas i Microsoft® SharePoint. Utbildningen dig också kunskaper i hur projektmodellen kan anpassas efter just er organisations behov.

Kursinnehåll

Användarperspektivet – Anpassa projektmodellen i Microsoft SharePoint® – Komponenter som används – Filter & Vyer – Beskrivande sidor – Dokumentmallarna och deras uppbyggnad – Exempel på dokumentmallar – Checklistor för olika projektfaser, projektroller och projektsituationer – Ordlista – Projektarkiv – Hjälpsidor – E-learning – Frågor & Svar

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska förvalta eller anpassa ProjektStegens projektmodell. Inga förkunskaper krävs för den här utbildningen.

Kursmål

Förstå olika möjligheter till anpassningar | Förstå uppbyggnad med hjälp av olika komponenter | Förstå praktiska tillvägagångssätt för ändringar/tillägg/borttag | Känna till möjlighet till kompletterande E-learning som beskriver såväl projektmodellens användning som den egna organisationens förhållningssätt och regelverk kring projekt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Du får lära dig hur implementering och anpassningar kan göras direkt i din organisations projektmodell.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 0,5-1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Diskussioner