Intern projektledarutbildning

Vi genomför internutbildningar över hela Sverige och även internationellt. Alla våra utbildningar kan genomföras på svenska eller engelska.

Vi vet att du som beställare av internutbildning har tagit på dig ett stort ansvar. Du ska samla in behov och önskemål från dina kollegor, säkerställa att du väljer rätt typ av utbildning som uppfyller era mål. Dessutom kan beställning av internutbildning kräva mycket tid för dig som beställare.

Vi erbjuder både traditionell utbildning, online utbildning för mindre grupper och breddutbildning av alla projektroller.

ProjektStegen har en väl beprövad och effektiv kvalitetsprocess för att säkerställa att både kursinnehåll och praktiska frågor tas om hand på rätt sätt. Vi tar ansvar för hela processen, från behovsanalys till mätning och uppföljning av utbildningen.

“Vi tar ansvar för hela utbildningsprocessen – före, under och efter utbildningens genomförande. Allt för en maximal upplevelse för både kursdeltgare och beställare”

Anpassningar

Alla våra utbildningar kan anpassas i olika grad. T ex kan olika angränsande processer, specifika moment och olika typer av övningar och rollspel likväl som digitala komponenter och kunskapstester införas i utbildningarna.

Oavsett om ni beställer specifika anpassningar eller inte så hanterar vi varje unikt kurstillfälle som en anpassad utbildning i syfte att säkerställa att utbildningen innehåller de delar och den nivå som ni önskar.

Som utgångspunkt används vårt stora utbud av olika utbildningskomponenter som är väl beprövade.


Mitt jobb är att se till så att totalupplevelsen vid genomförande av internutbildning överträffar beställarens förväntningar. Jag koordinerar alla aktiviteter med beställare, kursdeltagare, tryckeri & konferenslokal.

Du som beställare kan lita på att allt fungerar före, under och efter varje utbildning och har endast en kontaktperson.

Marianne Hökenhammar
Learner Success Manager

Väl beprövad process för kvalitetssäkring av utbildning

01

Behovsanalys

Mål → Omfattning → Målgrupp → Innehåll → Nivå

02

Anpassningar

Anpassningar → Övningar → Praktikfall → Fokusområden

03

Förberedelser

Material → Lokal → Tider → Webbsida → Deltagarenkät

04

Behovsanalys

Genomförande → Avstämning → Kursutvärdering → Diplom

05

Anpassningar

Sammanställnin utvärdering → Slutsatser → Kommentarer

06

Förberedelser

Måluppfyllelse → Erfarenheter → Eventuellt nästa steg

Kontakta oss om internutbildning