UTBILDNING PÅ PLATS

Skräddarsydda upplägg utifrån behov och mål

INTERN PROJEKTLEDARUTBILDNING

Vi genomför internutbildningar över hela Sverige och även internationellt. Alla våra utbildningar kan genomföras på svenska eller engelska. 

Vi vet att du som beställare av internutbildning har tagit på dig ett stort ansvar. Du ska samla in behov och önskemål från dina kollegor, säkerställa att du väljer rätt typ av utbildning som uppfyller era mål. Dessutom kan beställning av internutbildning kräva mycket tid för dig som beställare.

ProjektStegen har en väl beprövad och effektiv kvalitetsprocess för att säkerställa att både kursinnehåll och praktiska frågor tas om hand på rätt sätt. Om ni väljer ProjektStegen som samarbetspartner tar vi ansvar för hela processen, från behovsanalys till mätning och uppföljning av utbildningen.

“Vi tar ansvar för hela processen, före, under och efter utbildningens genomförande”

ANPASSNINGAR

Alla våra utbildningar kan anpassas i olika grad. T ex kan olika angränsande processer, specifika moment och olika typer av övningar och rollspel likväl som digitala komponenter och kunskapstester införas i utbildningarna.

Oavsett om ni beställer specifika anpassningar eller inte så hanterar vi varje unikt kurstillfälle som en anpassad utbildning i syfte att säkerställa att utbildningen innehåller de delar och den nivå som ni önskar.

“Mitt jobb är att se till så att totalupplevelsen vid genomförande av en internutbildning överträffar beställarens förväntningar. Jag koordinerar alla aktiviteter med beställare, kursdeltagare, tryckeri, konferenslokal, etc. Du som beställare kan lita på att allt fungerar före, under och efter varje utbildning och har endast en kontaktperson.”
Marianne Hökenhammar
Customer Success Manager

PROCESS FÖR KVALITETSSÄKRAD UTBILDNING

Vår väl beprövade process säkerställer att rätt aktiviteter utförs i rätt tid – före, under och efter varje utbildningstillfälle

01

BEHOVSANALYS

BEHOVSANALYS

Mål → Omfattning → Målgrupp → Innehåll → Nivå

02

ANPASSNINGAR

ANPASSNINGAR

Anpassningar → Övningar → Praktikfall → Fokusområden

03

FÖRBEREDELSER

FÖRBEREDELSER

Material → Lokal → Tider → Webbsida → Deltagarenkät

04

GENOMFÖRANDE

GENOMFÖRANDE

Genomförande → Avstämningar → Kursutvärderingar → Diplom

05

UTVÄRDERING

UTVÄRDERING

Sammanställning kursutvärderingar → Slutsatser → Kommentarer

06

UPPFÖLJNING

UPPFÖLJNING

Måluppfyllelse → Erfarenheter → Eventuellt nästa steg

Kontakta oss om utbildning

Har du några frågor om vårt kursutbud eller vill du diskutera internutbildning?