Konflikthantering

Den här utbildningen är praktiskt inriktad och lär dig hur du genomför svåra samtal, där konflikter är ett exempel men också obehagliga besked som uppsägningar, omplaceringar och diskussioner inom känsliga områden – alla typer av samtal som berör. Du får kunskap om varför det är svårt att tala om vissa saker och hur du som ledare kan agera för att nå fram i samtalet. Du får också träning i hantering av egna och medarbetares konflikter.

Kursinnehåll

Vad är svåra samtal? – Varför är vissa samtal svåra? – Vilka samtal ska man ta upp? – Förståelse – Att lägga upp samtalet – Kommunikation – Vad är en konflikt? – Måste alla konflikter lösas? – Konfliktstrategier – Konflikter där jag är med – Att hantera konflikter – Medarbetares konflikter – Agera lots vid andras konflikter – Att undvika negativa konflikter – När ska jag ta hjälp utifrån

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som är i en ledande befattning eller är på väg in i en ledande roll. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Identifiera olika typer av konflikter | Förbereda och genomföra svåra samtal | Genom ökad självinsikt förstå hur ditt agerande kan uppfattas | Bedöma om det är nödvändigt att ta in extern hjälp eller inte | Skapa ett arbetsklimat som inte leder till negativa konflikter

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 0,5-1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Övningar
  • Diskussioner