KRAVHANTERING

Den här kursen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester, vilket kan benämnas beställningsprocessen. Många studier visar på att IT-branschen är förvånansvärt omogen då endast ca 25 % av systemutvecklingsprojekt levererar rätt produkt inom budget. Analyser visar att de största problemen finns i de tidiga faserna och det brister huvudsakligen hos beställaren.

Kursinnehåll

Syfte med kravhantering – Vanliga problem i kravprocessen – Användningsfall – Kravprocessens olika steg – Fånga, analysera och dokumentera – Förhandla, prioritera och validera – Skapa testfall – Tester – Verksamhets- och processanalys – Målmodellering – Analysera och utforma interface – IT-stöd för kravhantering – QFD – kundcentrerad utveckling – Samband mellan olika kravelement – Best practicies

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som deltar i systemutvecklingsprojekt. Grundläggande kunskaper inom IT och systemutveckling krävs för den här utbildningen.

Kursmål

  • check Förstå kravprocessens olika steg
  • check Förstå olika tekniker för att finna, analysera och beskriva krav
  • check Beskriva krav som användarfall
  • check Förstå samband mellan verksamhetens behov, krav, lösningar och tester
  • check Känna till möjligheter med IT-stöd för kravhantering

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten. Ca 1 praktisk övning per timme.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.
Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »