Kravhantering

Den här kursen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester, vilket kan benämnas beställningsprocessen. Många studier visar på att IT-branschen är förvånansvärt omogen då endast ca 25 % av systemutvecklingsprojekt levererar rätt produkt inom budget. Analyser visar att de största problemen finns i de tidiga faserna och det brister huvudsakligen hos beställaren.

Kursinnehåll

Syfte med kravhantering – Vanliga problem i kravprocessen – Användningsfall – Kravprocessens olika steg – Fånga, analysera och dokumentera – Förhandla, prioritera och validera – Skapa testfall – Tester – Verksamhets- och processanalys – Målmodellering – Analysera och utforma interface – IT-stöd för kravhantering – QFD – kundcentrerad utveckling – Samband mellan olika kravelement – Best practicies

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som deltar i systemutvecklingsprojekt. Grundläggande kunskaper inom IT och systemutveckling krävs för den här utbildningen.

Kursmål

Förstå kravprocessens olika steg | Förstå olika tekniker för att finna, analysera och beskriva krav | Beskriva krav som användarfall | Förstå samband mellan verksamhetens behov, krav, lösningar och tester | Känna till möjligheter med IT-stöd för kravhantering

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Endast som internutbildning

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning

Kursfakta
  • 0,5-1 dags utbildning
  • Senior kursledare
  • Övningar
  • Diskussioner