projektledarutbildning

LÄRARLEDD UTBILDNING

Traditionell projektutbildning sedan 1998 för alla projektroller 

Alla våra lärarledda kurser är väl beprövade och innehåller en stor variation vid genomförandet. Teori varvas med praktiska övningar, diskussioner och ofta används ett praktikfall för att uppnå en så realistisk utbildningsmiljö som möjligt. Läs mer om projektutbildningarna nedan eller kontakta oss för en diskussion om vilken utbildning som passar dig utifrån behov och förkunskaper.

KURSUTBUD LÄRARLEDD PROJEKTUTBILDNING

Varierad utbildning för ökat lärande & engagemang

För varje kurstillfälle väljer vi ut olika utbildningskomponenter som sätts samman till ett anpassat upplägg. Exempel på komponenter är filmklipp, reflektionsövningar, bikupor, grupparbeten, praktikfall, kunskapstest med mera.

Inför kursstart ges också kursdeltagare möjlighet att skicka in sina egna frågor och projektsituationer som de önskar diskutera och få svar på under utbildningen.

MER OM VÅRA UTBILDNINGAR

Kontakta oss

Har du några frågor om våra kurser eller vill du diskutera traditionell utbildning?