Kursutbud lärarledd projektutbildning

Alla våra lärarledda kurser är väl beprövade och utgår ifrån realistiska projektsituationer. Vi har utbildat tusentals deltagare i projektarbetsformen sedan 1998. Läs mer våra projektutbildningar nedan eller kontakta oss för en diskussion om vilken utbildning som passar dig utifrån behov och förkunskaper. Alla våra utbildningar kan även genomföras online.

Välj bland ett stort antal olika projektledarutbildningar
Alla våra utbildningar innehåller realistiska övningar där du får träna på olika projektsituationer.
AKTUELLA KURSDATUM

Praktisk Projektledning »
211108-211110, Malmö
211206-211208, Stockholm

Praktisk Projektledning Steg 2 »
211125-211126, Stockholm

Distansutbildning i projektledning »
Välj startdatum själv!

Microsoft Project Steg 1 »
211101-211102, Online

Microsoft Project Steg 2 »
Erbjuds för närvarande endast som internutbildning online

Vi genomför utbildning i hela Sverige och även internationellt. Se även vårt breda utbud av projektledarutbildning online.

Välj utbildning

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här utbildningen ger kunskaper i modernt projektledarskap. Utbildningen är mycket praktisk inriktad och omfattar både hårda och mjuka delar inom projektledning

PRAKTISK PROJEKTLEDNING STEG 2

Den här utbildningen ger dig nya insikter i ditt projektledarskap genom fördjupning både metodkunskap och ledarskap

AGILA PROJEKT I PRAKTIKEN

Den här utbildningen ger dig kunskaper i agila metoder och arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp projekt

Onlineutbildning och e-learning kurs i projektarbete
ATT ARBETA I PROJEKT

Den här utbildningen ger dig som projektmedlem en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån enskilda projekt och utifrån ledningens ansvar

STYRGRUPPSARBETE

Den här utbildningen ger dig kunskaper och insikter i hur ett effektivt styrgruppsarbete kan skapa förutsättningar för lyckade projekt.

MICROSOFT PROJECT GRUND

Den här utbildningen lär ut de mest centrala funktionerna och användningssätten av verktyget Microsoft Project

MICROSOFT PROJECT FORTS.

Den här utbildningen lär ut mer avancerade funktioner i planeringsverktyget Microsoft® Project. Exempel på områden är resuser, tidsplaner och filter och vyer

PROJEKTLEDNING KOMMUNER

En projektledarutbildning som genomförs med deltagare enbart från kommuner! Utbildningen utgår ifrån vad det innebär att vara projektledare i en kommunal verksamhet

Kurs i förändringsarbete för projekt
FÖRÄNDRINGSARBETE

Den här utbildningen går igenom olika steg för att förbereda, planera, förankra och genomföra olika typer av förändringsprojekt. Framgångsfaktorer lärs ut och diskuteras

KONFLIKTHANTERING

Den här utbildningen fokuserar på att genomföra svåra samtal. Exempel på samtal är uppsägningar, omplaceringar och diskussioner inom områden som kan uppfattas som känsliga

ÖVERSIKT PROJEKTMODELLEN

Den här utbildningen ger kunskaper i projektmodellen ProjektStegen®. Utbildningen går igenom projektmodellens faser, steg, dokument och principer för planering

Kurs förvalta projektmodell
FÖRVALTA PROJEKTMODELLEN

Den här utbildningen vänder sig till deltagare som har tecknat licens för ProjektStegens projektmodell och som ska anpassa, implementera och förvalta projektmodellen

KRAVHANTERING

Den här kursen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester, vilket kan benämnas beställningsprocessen.

PROJEKTLEDNING MUSEER

Vårt breda utbud av tjänster för effektiva projekt inom museer omfattar projektutbildningar, projektmodell och projekttjänster

Länkar till mer information

Kontakta oss för att diskutera utbildning utifrån dina behov och förkunskaper

Varierade och väl beprövade komponenter

För varje kurstillfälle väljer vi ut olika utbildningskomponenter som sätts samman till ett anpassat upplägg. Exempel på komponenter är filmklipp, reflektionsövningar, bikupor, grupparbeten, praktikfall och olika typer av kunskapstest.

”Vi har utbildat
över 8000 personer sedan starten 1998″