Microsoft Project
Steg 1

En ms project kurs som ger dig grunderna i verktyget Microsoft Project. Då får träna på att skapa planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. Verktyget ms project är ett mycket kraftfullt verktyg som underlättar planering, genomförande och uppföljning av projekt. Genom vår ms project kurs lär du dig hur planeringsverktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

Kursinnehåll

Olika delar i MS Project – Att använda hjälpen – Att starta ett projekt – Aktiviteter – Gruppering och samband – Resurshantering – Budget – Projektplanen – Vyer och filter – Rapporter – Uppföljning – Hantera avvikelser – Att dela information – Skydda data – Tips & Trix – Ett stort antal övningar

Målgrupp

En utbildning i Microsoft Project som vänder sig till befintliga och blivande projektledare, delprojektledare och projektdeltagare som vill få en grundutbildning i verktyget. Grundläggande kunskaper om projekt som arbetsform krävs.

Kursmål

Planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter | Gruppera och skapa samband mellan olika delar | Hantera resurser och budget i verktyget | Skapa vyer och filtrera data | Skapa överskådliga rapporter för effektiv uppföljning | Dela information med andra

Kursupplägg

En utbildning i ms project som är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med ett stort antal övningar. Du kommer få genomföra flertalet övningar som finns i det omfattande kursmaterialet som ingår. Du kommer att ha stor nytta av kursmaterialet även efter avslutad kurs.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare använder dagligen Microsoft Project i sina konsultuppdrag. Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar för sin pedagogik och djupa kunskaper i planeringsverktyget.

Intern utbildning Microsoft Project

Vi genomför frekvent internutbildning i Microsoft Project över hela Sverige och självklart erbjuder vi online utbildning. Våra erfarna kursledare har utbildat i det här populära planeringsverktyget sedan de allra första versionerna. Tillsammans med er tar vi fram ett anpassat upplägg på 1-3 dagar som stämmer överens med era behov och mål. Självklart använder vi just den version ni använder vid genomförande av kurs. Se priser nedan exklusive moms.

Pris internutbildning – 18.000 kr/dag + 330 kr/deltagare för kursmaterial

Prisexempel för intern utbildning i ms project är 38 640 kr för 2 dagars kurs inkl. kursmaterial och kursplatser för upp till 8 deltagare. Pris vid endast 1 kursdag är 20 640 kr. Kurslokal, eventuella reskostnader och logi ingår ej i angivna kurspriser.

Våra kursledare är även författare till kursmaterial till Microsoft Project. Kursmaterialet är omfattande och mycket uppskattat att använda såväl under som efter genomförd kurs.

Referenser utbildning Microsoft Project

Atrium Ljungberg – Banverket – Benning Sweden – Calderys Nordic – Danderyds kommun – Elektroautomatik – Eurenco Bofors AB – Gävle kommun – HemoCue – Hennes & Mauritz – Hufvudstaden – Huge Fastigheter AB – Infratek Sverige AB – Interfleet Technology – Intertek Semko AB – J Craft Boats – KPA Pension – LKAB – MAX Burgers – Metso Minerals – OBOS – Optoskand AB – Pöyry – Sandvik – Schneider-Electric – Stockholm stad – Swisslog – Technia – Tengbom – TL Bygg – Trafikverket – Vectura – VR Track Sweden AB

Introduktion till Microsoft Project – är verktyget rätt för dig?

Här kommer en introduktion till verktyget för dig som ny användare eller kanske bara nyfiken på vad ms project kan användas till en utbildning.

Microsoft Project används för att hjälpa projektledare att skapa enkla och avancerade planer för projekt. Planer kan innehålla information om resurser, tider, leveranser, aktiviteter, milstolpar, kostnader mm.

Verktyget är bra på att hantera och visualisera stora mängder information. För en enskild aktivitet kan t ex följande anges: start- och sluttidpunkt, vilka resurser som ska arbeta i aktiviteten och när i tiden de ska utföra arbetet, kostnader och eventuella beroenden. Exempel på ett beroende är att aktivitet B inte kan påbörjas innan aktivitet A är klar. Om aktivitet A sedan blir försenad hanterar ms project den förseningen genom att senarelägga starttiden för aktivitet B.

När du går kurs i ms project är resurshantering en viktig del. Varje resurs kan ha en egen kalender, som visar vilka tider som resursen finns tillgänglig för projektet. Även kostnad för resurser kan anges. I takt med att projektet sedan framskrider räknar verktyget löpande fram resursförbrukning och kostnader.

Verktyget innehåller också flera olika vyer för att visualisera information, t ex en vy för att se övergripande leveranser för projektet, en vy för detaljerad information om varje aktivitet som ingår i en viss leverans, vyer för resurser etc. Det går också att generera olika typer av utskrivbara rapporter med olika detaljeringsnivå.

Microsoft Project finns i flera olika versioner. Det finns både en version som installeras lokalt och versioner som installeras på en server. Det finns också molnbaserade versioner för Office 365.

Tror du att verktyget är något för dig? – Välkommen på kurs i ms project!

Kurspris 9 950 kr
Kursdatum

Denna kurs genomförs online med kursledare 20211101-20211102.

Kursfakta
  • 2 dagars utbildning
  • Kursmaterial
  • Övningar
  • Mycket populär utbildning
  • Möjlighet till egna frågor
Utbildningen kan även genomföras internt

Den här utbildningen kan även genomföras som internutbildning online eller på plats hos er. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt uppskattade koncept.

Microsoft project kurs
Behov av konsult inom Microsoft Project?

Vi erbjuder även konsulttjänster inom Microsoft® Project. Våra erfarna konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i det aktuella projektläget och anpassa insatsen efter ert behov.