Meny

UTBILDNING ONLINE PROJEKTLEDNING

Digitala utbildningar med fokus på användarupplevelse

Vi lanserade vår första e-learning 2012. På den tiden var det mest inspelade och animerade PowerPoints kombinerat med några avslutande frågor. Skillnaden mellan våra digitala utbildningar anno 2012 och 2019 är mycket mycket stor. Vi avsätter tusentals utvecklingstimmar varje år på att vidareutveckla och maximera den digitala upplevelsen.

KURSUTBUD E-LEARNING PROJEKTLEDNING

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån det enskilda projektet och utifrån ledningens övergripande ansvar

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur ett projekt startas, planeras, genomförs och avslutas på ett bra sätt

DISTANSUTBILDNING PROJEKTLEDNING

Vill du kombinera egna studier i projektledning med personlig coaching? Den här distansutbildningen i modernt projektledarskap skräddarsys efter dina behov. Utbildningen kombinerar e-learning med personliga webbmöten och support

EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här kursen ger dig en god insikt i vad effektivt styrgruppsarbete innebär. Kursen fokuserar på att förbereda, genomföra och dokumentera strygruppens arbete

KONFLIKTER I PROJEKT

Den här kursen ger dig en förståelse för vilka olika typer av konflikter som kan uppstå i projekt och hur de aktivt kan förebyggas och hanteras

MITT PROJEKTLEDARSKAP

I den här modulen får du möjlighet att bedöma och reflektera över ditt projektledarskap inom några utvalda områden inom projekt

E-learning handlar om användarupplevelse

En av våra ledstjärnor är att projekt består av människor. Människor som i dialog och samarbete med andra människor verkar för effektiva projekt. Det gäller också vårt synsätt på digital projektutbildning. Vi utgår hela tiden ifrån praktiska situationer som chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare ställs inför i olika projektsammanhang. Utifrån de situationerna arbetar vi fram digitala komponenter som ger både teori, exempel och utrymme för reflektion.

En annan viktig ledstjärna är att användargränssnittet och tekniken ska bidra till användarupplevelsen på ett positivt sätt. Att starta och genomföra en digital kurs ska gå enkelt och snabbt från vilken enhet som helst. Våra digitala utbildningar har teknik, prestanda och gränssnitt i toppklass. E-learning – på riktigt!

BREDDUTBILDA ER ORGANISATION I PROJEKT

Visst ger traditionell klassrumsutbildning i projekt mycket till de deltagare som får möjlighet att delta. Men för att uppnå önskade effekter för en projektorganisation krävs ofta breddutbildning av både beställare, chefer, projektledare och projektdeltagare. Vi erbjuder olika möjligheter att utbilda hela organisationer med kvalitativ och inspirerande onlineutbildning. Se våra erbjudanden nedan, utbilda allt ifrån mindre grupper upp till tusentals medarbetare. Vi har tekniken och administrationen på plats!

Pris per deltagare

Enstaka deltagare eller grupper
1-50 kursdeltagare
 • check Välj en eller flera kurser
 • check Standardkurser
 • check Flexibla kursstarter
 • check Support ingår
 • check Personligt diplom
FLEXIBELT

Pris per år

Breddutbilda utifrån roll & behov
Obegränsat antal
 • check Välj en eller flera kurser
 • check Standard eller anpassade kurser
 • check Hosting - ingen lokal installation
 • check Löpande rapporter av resultat
 • check Digitalt eller personligt diplom
HOSTING

Pris per år

Breddutbilda utifrån roll & behov
Obegränsat antal
 • check Välj från alla våra kurser
 • check Standard eller anpassade kurser
 • check Scorm eller xAPI
 • check Eget LMS
 • check Digitalt eller personligt diplom
EGET LMS

Kontakta oss om onlineutbildning

Har du några frågor om hur ni på ett kostnadseffektivt sätt kan breddutbilda er organisation i effektiva projekt?

E-LEARNING + TRADITIONELL UTBILDNING = BLENDED

Se exempel nedan på olika delar som ingår i våra digitala projektutbildningar.

Finns det inga nackdelar med e-learning? Självklart är det så att det personliga mötet och utbyte av tankar, kunskaper och erfarenheter mellan människor inte fullt kan tillgodoses via digital utbildning. Men genom att använda olika komponenter för socialt lärande så kan vi uppnå dialog med och mellan kursdeltagare även i våra digitala utbildningar. Kontakta oss för en presentation där vi visar hur vi arbetar med att skapa dialog i våra bildningar.

Projektledarutbildningar online
Kort presentation i pdf

ANPASSADE PROJEKTPROGRAM FÖR OLIKA ROLLER

Vi skapar unika projektprogram för rollerna chef/beställare, projektledare och projektdeltagare. Programmen kan enkelt anpassas avseende omfattning och nivå.

Se exempel på introduktionsfilm för ett aktuellt projektprogram vi genomför hösten 2019. Observera att filmen är förkortad och all information om kundens namn och verksamhet är borttagen av sekretesskäl.

Se exempel nedan på våra olika typer av komponenter som sätts samman i olika anpassad projektprogram

Teori

Teoriavsnitt som pedagogiskt beskriver och förklarar

Webbmöten

Möte i stora och mindre grupper för att diskutera olika projektområden

Onsite möten

Traditionell utbildning på plats. Genomförs t ex som avslutning på program

Exempel

Stort antal exempel som förklarar teorin i praktiken

Filmklipp

Stort antal filmklipp som förklarar tekniker, metoder och situationer

Interaktioner

Pedagogiska och varierade interaktioner ger variation

Kunskapstest

Slumpvis utvalda frågor från en stor frågebank för olika roller

Coaching

Individuell coaching av medarbetare på distans som komplement

Övningar

Pedagogiska övningar med tillhörande lösningsförslag

Reflektion

Funktionalitet för reflektion och egen eftertanke

Spelifiering

Utmanande och inspirerande sätt att lära genom att samla poäng för olika moment

Eget innehåll

Komplettera med era angränsande processer och arbetssätt