Projektutbildning online

Vi lanserade vår första digitala projektledarutbildning redan 2011. Idag har vi ett brett utbud för olika projektroller och ett stort antal användare. Vi avsätter tusentals utvecklingstimmar varje år på att vidareutveckla och maximera användarupplevelsen. Oavsett vilken av våra e-learnings du väljer tror vi att du kommer uppleva den som modern och effektiv. Återkopplingen från våra kursrdeltagare visar att e-learning är ett utmärkt alternativ eller komplement till traditionell utbildning.

Se vårt utbud nedan eller kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar dig.

410

deltagare genomför just nu
e-learning eller
deltar i program online

2022-01-24

Projektutbildning online

Utbildningar för enskilda deltagare

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

DIPLOMERAD PROJEKTLEDARE

Den här kursen kombinerar e-learning med personlig coaching genom 3 st coachmöten. En uppskattad kurs för både nya och erfarna projektledare

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur projekt startas, planeras, genomförs och följs upp. Roller och ansvar är andra viktiga delar

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskaper om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån enskilda projekt och utifrån ledningens övergripande ansvar

AGILA PROJEKT I PRAKTIKEN

Den här utbildningen ger dig kunskaper i agila metoder och arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp projekt

EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här kursen ger dig en god insikt i hur projekt kan styras med hjälp av effektivt styrgruppsarbete genom olika ansvarsområden

ATT LEDA PROJEKTGRUPPER

Den här kursen ger dig kunskaper om vad ledarskapet i projekt innebär och hur kan skapa högpresterande, engagerade och måldrivna grupper

FÖRHANDLINGSTEKNIK

Den här kursen ger dig en god insikt i hur förhandlingar kan förberedas, genomföras och hur kan verka för att uppnå ett resultat som både du och motparten kan acceptera

EFFEKTIVA PROJEKTMÖTEN

Den här kursen ger dig en förståelse för hur du kan leda olika typer av traditionella och digitala möten som verkligen uppfattas som meningsfulla

Komplettera abonnemang med coaching – blended learning

Abonnemang för breddutbildning

Vi erbjuder abonnemang på olika kurspaket till en attraktiv månadskostnad. Ni väljer själva vilka av våra onlineutbildningar i projekt som ska ingå.

Ett abonnemang ger breddutbildning till hela organisationen med obegränsat antal kursstarter genom vår supermoderna molntjänst. All support, onboarding och administration ingår.

Våra ledstjärnor för digital projektutbildning

En av våra ledstjärnor är att projekt består av människor. Människor som i dialog och samarbete med andra människor verkar för effektiva projekt. Det gäller också vårt synsätt på digital projektutbildning. Vi utgår hela tiden ifrån praktiska situationer som chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare ställs inför i olika projektsammanhang. Utifrån de situationerna arbetar vi fram digitala komponenter som förklarar teorin, visar exempel och uppmuntrar till reflektion.

En annan viktig ledstjärna är att användargränssnittet och tekniken ska bidra till användarupplevelsen på ett positivt sätt. Att starta och genomföra en digital kurs ska gå snabbt och enkelt från vilken enhet som helst. Våra digitala utbildningar har teknik, prestanda och gränssnitt i toppklass. E-learning – på riktigt!

Tematidning i SvD 6 april 2021.
Innovation Framtidens utbildningar.
Klicka på bilden för att läsa mer

Vi är stolta medlemmar i branschföreningen Promise. Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promise arbetar med att kvalitetssäkra och utveckla den här relativt nya branschen inom digital utbildning.

Rabatter

Vi erbjuder följande rabatter vid beställning av onlineutbildning.

10% rabatt vid beställning för 15 000 kr – 25 000 kr
20% rabatt vid beställning för 25 000 kr – 35 000 kr
30% rabatt vid beställning över 35 000 kr

Rabatter gäller enbart onlineutbildning och vid beställning vid ett och samma tillfälle. Beställningsbelopp avser exkl. moms. Rabattkoder kan ej kombineras. Se även våra olika abonnemang för breddutbildning av hela organisationer.

Kontakta oss om online utbildning