Meny

UTBILDNING ONLINE PROJEKTLEDNING

Digitala utbildningar med fokus på användarupplevelse

Vi lanserade vår första e-learning 2012. På den tiden var det mest inspelade och animerade PowerPoints kombinerat med några avslutande frågor. Skillnaden mellan våra digitala utbildningar anno 2012 och 2019 är mycket mycket stor. Vi avsätter tusentals utvecklingstimmar varje år på att maximera den digitala upplevelsen.

KURSUTBUD E-LEARNING

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån det enskilda projektet och utifrån ledningens övergripande ansvar

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur ett projekt startas, planeras, genomförs och avslutas på ett bra sätt

DISTANSUTBILDNING PROJEKTLEDNING

Vill du kombinera egna studier i projektledning med personlig coaching? Den här distansutbildningen i modernt projektledarskap skräddarsys efter dina behov. Utbildningen kombinerar e-learning med personliga webbmöten och support

EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här kursen ger dig en god insikt i vad effektivt styrgruppsarbete innebär. Kursen fokuserar på att förbereda, genomföra och dokumentera strygruppens arbete

KONFLIKTER I PROJEKT

Den här kursen ger dig en förståelse för vilka olika typer av konflikter som kan uppstå i projekt och hur de aktivt kan förebyggas och hanteras

MITT PROJEKTLEDARSKAP

I den här modulen får du möjlighet att bedöma och reflektera över ditt projektledarskap inom några utvalda områden inom projekt

E-learning handlar om användarupplevelse

En av våra ledstjärnor är att projekt består av människor. Människor som i dialog och samarbete med andra människor verkar för effektiva projekt. Det gäller också vårt synsätt på digital projektutbildning. Vi utgår hela tiden ifrån praktiska situationer som chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare ställs inför i olika projektsammanhang. Utifrån de situationerna arbetar vi fram digitala komponenter som ger både teori, exempel och reflektion kring varje situation.

En annan viktig ledstjärna är att användargränssnittet och tekniken ska bidra till användarupplevelsen på ett positivt sätt. Att starta en digital kurs ska gå enkelt och snabbt från vilken enhet som helst. Våra digitala utbildningar har teknik, prestanda och gränssnitt i toppklass.

Finns det inga nackdelar med e-learning? Självklart är det så att det personliga mötet och utbyte av tankar och erfarenheter mellan människor inte fullt kan tillgodoses via online utbildning. Men genom att använda olika komponenter för socialt lärande så kan vi uppnå dialog med och mellan kursdeltagare även i våra digitala utbildningar. Se exempel nedan på olika delar som ingår i våra digitala projektutbildningar.

Teori

Teoriavsnitt som pedagogiskt beskriver och förklarar

Filmklipp

Stort antal filmklipp som förklarar tekniker, metoder och situationer

Interaktioner

Pedagogiska och varierade interaktioner

Exempel

Stort antal exempel som förklarar teorin i praktiken

Övningar

Pedagogiska övningar med tillhörande lösningsförslag

Reflektion

Funktionalitet för reflektion och egen eftertanke

Kontakta oss om onlineutbildning

Har du några frågor om våra kurser eller vill du diskutera onlineutbildning?