UTBILDNING ONLINE PROJEKTLEDNING

Digitala utbildningar med fokus på användarupplevelse

Vi lanserade vår första e-learning 2012. På den tiden var det mest inspelade och animerade PowerPoints kombinerat med några avslutande frågor.

Skillnaden mellan våra digitala utbildningar anno 2012 och 2020 är mycket mycket stor. Vi avsätter tusentals utvecklingstimmar varje år på att vidareutveckla och maximera den digitala upplevelsen.

Rätt använt är e-learning är ett utmärkt alternativ till traditionell utbildning!

innovation projektledning
Tematidning i SvD 27 februari 2020.
Innovation Framtidens utbildningar.
Klicka på bilden för att läsa om vår satsning på
digital projektbildning

KURSUTBUD E-LEARNING PROJEKTLEDNING

För projektledare

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

För chefer & bestälalre

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån det enskilda projektet och utifrån ledningens övergripande ansvar

För projektdeltagare

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur ett projekt startas, planeras, genomförs och avslutas på ett bra sätt
För projektledare med coaching

DISTANSUTBILDNING - DIPLOMERAD PROJEKTLEDARE

Vill du kombinera effektiv e-learning om projektledning med personlig coaching? Den här distansutbildningen i modernt projektledarskap kombinerar e-learning med personliga webbmöten, coaching och kunskapstest för att verifiera dina kunskaper
För chefer, beställare och projektledare

EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här kursen ger dig en god insikt i vad effektivt styrgruppsarbete innebär. Kursen fokuserar på att förbereda, genomföra och dokumentera strygruppens arbete
För chefer, beställare och projektledare

KONFLIKTER I PROJEKT

Den här kursen ger dig en förståelse för vilka olika typer av konflikter som kan uppstå i projekt och hur de aktivt kan förebyggas och hanteras
För projektledare

MITT PROJEKTLEDARSKAP

I den här modulen får du möjlighet att bedöma och reflektera över ditt projektledarskap inom några utvalda områden inom projekt

E-learning handlar om användarupplevelse

En av våra ledstjärnor är att projekt består av människor. Människor som i dialog och samarbete med andra människor verkar för effektiva projekt. Det gäller också vårt synsätt på digital projektutbildning. Vi utgår hela tiden ifrån praktiska situationer som chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare ställs inför i olika projektsammanhang. Utifrån de situationerna arbetar vi fram digitala komponenter som förklarar teorin, visar exempel och uppmuntrar till reflektion.

En annan viktig ledstjärna är att användargränssnittet och tekniken ska bidra till användarupplevelsen på ett positivt sätt. Att starta och genomföra en digital kurs ska gå snabbt och enkelt från vilken enhet som helst. Våra digitala utbildningar har teknik, prestanda och gränssnitt i toppklass. E-learning – på riktigt!

BREDDUTBILDA ER ORGANISATION I PROJEKT

Visst ger traditionell klassrumsutbildning i projekt mycket till de deltagare som får möjlighet att delta. Men för att uppnå önskade effekter för en projektorganisation krävs ofta breddutbildning av både beställare, chefer, projektledare och projektdeltagare. Vi erbjuder olika möjligheter att utbilda hela organisationer med kvalitativ och inspirerande onlineutbildning. Se våra erbjudanden nedan, utbilda allt ifrån mindre grupper upp till tusentals medarbetare. Vi har tekniken och administrationen på plats!

Pris per deltagare

Enstaka deltagare eller grupper
1-50 kursdeltagare
 • check Välj en eller flera kurser
 • check Standardkurser
 • check Flexibla kursstarter
 • check Support ingår
 • check Personligt diplom
FLEXIBELT

Pris per år

Breddutbilda utifrån roll & behov
Obegränsade kursstarter
 • check Välj en eller flera kurser
 • check Standard eller anpassade kurser
 • check Hosting - ingen lokal installation
 • check Löpande rapporter av resultat
 • check Digitalt eller personligt diplom
I MOLNET

Pris per år

Breddutbilda utifrån roll & behov
Obegränsade kursstarer
 • check Välj från alla våra kurser
 • check Standard eller anpassade kurser
 • check Scorm eller xAPI
 • check Eget LMS
 • check Digitalt eller personligt diplom
EGET LMS

Kontakta oss om onlineutbildning

Har du några frågor om hur ni på ett kostnadseffektivt sätt kan breddutbilda er organisation i effektiva projekt?

E-LEARNING + TRADITIONELL UTBILDNING = BLENDED

Se exempel nedan på olika delar som ingår i våra digitala projektutbildningar.

Finns det inga nackdelar med e-learning? Självklart är det så att det personliga mötet och utbyte av tankar, kunskaper och erfarenheter mellan människor inte fullt kan tillgodoses via digital utbildning. Men genom att använda olika komponenter för socialt lärande så kan vi uppnå dialog med och mellan kursdeltagare även i våra digitala utbildningar. Kontakta oss för en presentation där vi visar hur vi arbetar med att skapa dialog och erfarenhetsutbyte genom sociala komponenter.

Projektledarutbildningar online
Kort presentation i pdf

ANPASSADE PROJEKTPROGRAM FÖR OLIKA ROLLER

Vi skapar unika projektprogram för rollerna chef/beställare, projektledare och projektdeltagare. Programmen kan enkelt anpassas avseende omfattning och nivå.

Se exempel på introduktionsfilm för ett projektprogram. Observera att filmen är förkortad och all information om kundens namn och verksamhet är borttagen av sekretesskäl.

MODERNA KOMPONENTER SOM INSPIRERAR

Se exempel nedan på våra olika typer av komponenter som sätts samman i olika anpassad projektprogram

Teori

Teoriavsnitt som pedagogiskt beskriver och förklarar

Webbmöten

Möte i stora och mindre grupper för att diskutera olika projektområden

Onsite möten

Traditionell utbildning på plats. Genomförs t ex som avslutning på program

Exempel

Stort antal exempel som förklarar teorin i praktiken

Filmklipp

Stort antal filmklipp som förklarar tekniker, metoder och situationer

Interaktioner

Pedagogiska och varierade interaktioner ger variation

Kunskapstest

Slumpvis utvalda frågor från en stor frågebank för olika roller

Coaching

Individuell coaching av medarbetare på distans som komplement

Övningar

Pedagogiska övningar med tillhörande lösningsförslag

Reflektion

Funktionalitet för reflektion och egen eftertanke

Spelifiering

Utmanande och inspirerande sätt att lära genom att samla poäng för olika moment

Eget innehåll

Komplettera med era angränsande processer och arbetssätt