Projektledarutbildning online

Vi lanserade vår första projektledarutbildning online redan 2012. På den tiden var det mest inspelade och animerade PowerPoints kombinerat med några avslutande frågor. Skillnaden mellan våra digitala utbildningar anno 2012 och 2020 är mycket mycket stor. Vi avsätter tusentals utvecklingstimmar varje år på att vidareutveckla och maximera den digitala upplevelsen.

Rätt använt är e-learning är ett utmärkt alternativ till traditionell utbildning!

När du anmäler dig till en online utbildning hos oss ingår alltid full support under hela din kursperiod. Du kan genomföra utbildningarna på dator, surfplatta eller mobil.
Artikel om innovation för utbildning i projekt
Tematidning i SvD 27 februari 2020.
Innovation Framtidens utbildningar.
Klicka på bilden för att läsa mer

287

deltagare genomför just nu
e-learning på egen hand eller
deltar i program online

2020-11-23

Kursutbud online

PRAKTISK PROJEKTLEDNING

Den här kursen lär dig hur du planerar, leder och administrerar projekt. Du kommer få en god förståelse för vad som krävs av en projektledare i olika situationer

DIPLOMERAD PROJEKTLEDARE

Den här kursen genomförs helt på distans. Kursen kombinerar effektiv e-learning med personlig coaching. Du får ett personligt diplom efter godkända moment

ATT ARBETA I PROJEKT

Den här kursen ger en god förståelse för vad arbete i projektform innebär. Du får lära dig hur projekt startas, planeras, genomförs och följs upp. Roller och ansvar är andra viktiga delar

PROJEKT FÖR CHEFER

Den här kursen ger dig kunskaper om chefens olika roller i en projektintensiv organisation, utifrån enskilda projekt och utifrån ledningens övergripande ansvar

EFFEKTIVT STYRGRUPPSARBETE

Den här kursen ger dig en god insikt i hur projekt kan styras med hjälp av effektivt styrgruppsarbete genom olika ansvarsområden

KONFLIKTER I PROJEKT

Den här kursen ger dig en förståelse för vilka olika typer av konflikter som kan uppstå i projekt och hur de aktivt kan förebyggas och hanteras i praktiken

ATT LEDA PROJEKTGRUPPER

Den här kursen ger dig kunskaper om vad ledarskapet i projekt innebär och hur kan skapa högpresterande och måldrivna grupper

FÖRHANDLINGSTEKNIK

Den här kursen ger dig en god insikt i hur en förhandling kan förberedas och genomföras samt hur kan verka för att uppnå ett resultat som både du och motparten kan acceptera

EFFEKTIVA PROJEKTMÖTEN

Den här kursen ger dig en förståelse för hur du kan leda olika typer av traditionella och digitala möten som verkligen uppfattas som meningsfulla

Breddutbilda i projekt för olika projektroller

Vi erbjuder abonnemang på olika kurspaket till en attraktiv månadskostnad. Ni väljer själva vilka av våra e-learnings för projektledare, chefer & beställare och projektdeltagare som ska ingå.

Ett abonnemang ger breddutbildning till hela organisationen med obegränsat antal kursstarter genom vår supermoderna molntjänst. All support, onboarding och administration ingår.

Våra ledstjärnor för digital projektutbildning

En av våra ledstjärnor är att projekt består av människor. Människor som i dialog och samarbete med andra människor verkar för effektiva projekt. Det gäller också vårt synsätt på digital projektutbildning. Vi utgår hela tiden ifrån praktiska situationer som chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare ställs inför i olika projektsammanhang. Utifrån de situationerna arbetar vi fram digitala komponenter som förklarar teorin, visar exempel och uppmuntrar till reflektion.

En annan viktig ledstjärna är att användargränssnittet och tekniken ska bidra till användarupplevelsen på ett positivt sätt. Att starta och genomföra en digital kurs ska gå snabbt och enkelt från vilken enhet som helst. Våra digitala utbildningar har teknik, prestanda och gränssnitt i toppklass. E-learning – på riktigt!

E-learning projektledning

Vi är stolta medlemmar i branschföreningen Promise. Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promise arbetar med att kvalitetssäkra och utveckla den här relativt nya branschen inom digital utbildning.

Kontakta oss för att diskutera online utbildning utifrån dina behov