Praktisk information

Här har vi samlat vanliga frågor & svar om våra utbildningar. Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga så svarar vi vanligtvis inom en timme under kontorstid.

Kursanmälan & villkor | Lokaler & tider | Rätt kurs till rätt behov | Särskilda önskemål

KURSANMÄLAN & VILLKOR

Får jag något kursintyg?

Alla kursdeltagare får efter avslutad kurs ett intyg i form av ett skriftligt diplom som bevis på genomförd utbildning.

Hur anmäler jag mig till en kurs?

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret på sidan för den aktuella kursen eller så kan du skicka ett mail till info@projektstegen.se

Kan jag göra en preliminär anmälan?

Självklart! Skriv att din anmälan är preliminär i fältet Meddelande när du gör din anmälan. Vi reserverar då en kursplats åt dig och hör av oss till dig i god tid innan kursstart för att höra om du är intresserad eller ej av en definitiv kursplats. Du förbinder dig aldrig till någonting alls vid en preliminär anmälan.

Vad är det för typ av kursmaterial?

Ett gediget kursmaterial i 4-färg ingår för alla våra utbildningar. Kursmaterialet utvecklas kontinuerligt och stor vikt läggs vid att både pedagogik och grafisk utformning håller hög kvalitet.

Vad är villkoren för bokning och avbokning?

För villkoren för schemalagda utbildningar se vidare sidan Kursvillkor »

När får jag en kursbekräftelse?

En kursbekräftelse skickas till dig via e-post direkt efter att vi mottagit din anmälan. Kursbekräftelsen innehåller praktisk information inför kursstart.

Var hittar jag priset för en kurs?

Priset för en kursplats finner du på sidan för respektive utbildning. Priser är alltid angivna exklusive moms. I kurspriset ingår kursmaterial samt lunch, kaffe och frukt under utbildningsdagarna, om inte annat anges.

Kan jag certifiera mig efter era kurser?

Flertalet av våra kurser är anpassade efter internationella standards. Dock har varje typ av certifiering sin specifika process för hur en certifiering går till beträffande krav, villkor, omfattning och pris. Se vidare sidan Projektcertifiering » för mer information om olika certifieringar eller kontakta oss för en diskussion.

LOKALER & TIDER

Behöver jag ta med mig något speciellt?

På alla våra utbildningar finns anteckningsblock och pennor för deltagarna i kurslokalen. Övrigt kursmaterial får du vid kursstart av kursledaren. Du behöver inte ta med dig någon utrustning, som t ex dator till våra utbildningar, om inte detta anges specifikt i kurskallelsen.

Hur ser en kursdag ut?

En normal kursdag börjar med en genomgång av dagens innehåll, områden och mål. En summering av eventuell föregående dag görs också. Därefter inleds dagen med ett teoriavsnitt följt av praktiska övningar. Övningarna genomförs både i större och mindre grupper och är en viktig del i inlärningsprocessen. Dessutom kompletteras våra väl beprövade gruppövningar med tid för egen reflektion om hur avsnittets innehåll fungerar i praktiken på din arbetsplats. Våra utbildningar präglas av diskussion och erfarenhetsutbyte mellan kursledare och kursdeltagare tillsammans. Självklart finns det också utrymme för att ta upp specifika frågor. Målet är alltid att varje kursdeltagare ska uppleva att kursen ger konkreta och praktiska kunskaper som direkt kan användas av deltagaren efter kursens slut.

Hitta till kurslokalen?

Alla våra kurslokaler är centralt belägna för att även passa tillresande kursdeltagare.

Stockholm

Piperska Muren, Scheelegatan 14 (Nära Centralstationen)
Tel: 08-545 538 30

Stockholm/Solna
(Utbildning i Microsoft Project)

Trust-IT, Solna Torg 3 i Solna Centrum (8 min med T-bana från Stockholms Central)
Tel: 08-734 60 00

Malmö

Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B (Nära Centralstationen)
Tel: 040-25 85 55

Helsingborg

Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 (Invid Knutpunkten, Helsingborg C)
Tel: 042-19 21 00

Vilka kurstider är det?

För utbildningarna Praktisk Projektledning Steg 1, Praktisk Projektledning Steg 2, Projektledning för kommuner, och Projektutbildningar för museer är kurstiderna 09.00-16.30 varje dag. För utbildningarna Microsoft Project Steg 1 och Microsoft Project Steg 2 är kurstiderna 09.00-16.00 varje dag.

RÄTT KURS TILL RÄTT BEHOV

Hur många deltagare är det på kursen?

Ett normalt antal deltagare på våra utbildningar är 6-16 deltagare.

Vem är kursledare?

Våra kursledare är ett av de främsta skälen att välja ProjektStegen som utbildningsleverantör. Se vidare Konsulter & Kursledare » för en kort beskrivning av våra kursledare. Kontakta oss för information om vilken kursledare som genomför aktuellt kurstillfälle.

Hur vet jag om kursens nivå är rätt för mig?

Se vidare under rubriken ”Målgrupp” för respektive kurs eller kontakta oss för en diskussion om du är osäker.

Hur kan kursen anpassas för mig?

Ca 10 dagar innan kursen börjar skickas en länk ut till en webbsida för det aktuella kurstillfället. Webbsidan innehåller även en enkät där du som deltagare anger dina förkunskaper och har möjlighet att beskriva eventuella specifika frågor och områden som du önskar ta upp under kursen. Genom detta kan du säkerställa att kursens innehåll anpassas för dig i möjligaste mån.

Passar kursen min bransch och typ av projekt?

Våra utbildningar passar alla branscher och de flesta typer av projekt. Kontakta oss om du vill säkerställa att kursen passar dig och den typ av projekt som är aktuella för dig.

Vilka förkunskaper har de andra deltagarna?

Deltagarnas förkunskaper varierar ofta mycket. Kursledaren är dock van vid detta och anpassar kursen för att alla ska få ut så mycket som möjligt utifrån den nivå som varje deltagare befinner sig på.

Hur jobbar ni med kursutveckling?

ProjektStegens kvalitetsprocess för kursutveckling säkerställer att teoriavsnitt, upplägg och övningar motsvarar moderna och uppdaterade krav och behov för effektiva projekt. Vid all kursutveckling beaktas även gällande standards och praxis. I kvalitetsprocessen tillvaratas och förbättras även utbildningarna genom kursdeltagarnas muntliga och skriftliga återkopplingar.

Vilka kundreferenser har ni?

ProjektStegen har utbildat flera tusen deltagare sedan starten 1998. Kontakta oss för mer information om referenser inom din bransch. Se även sidan Kunder »

SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL

Hotell?

Kontakta oss om du behöver hjälp med att välja ett passande hotell som ligger i anslutning till kurslokalen.

Kan jag komma senare/gå tidigare någon dag?

Det är inga problem. Om du vet redan innan kursen att du behöver komma senare eller gå tidigare någon dag eller behöver gå ifrån kursen under dagen kan du skicka ett mail till info@projektstegen.se. I annat fall kan du meddela kursledaren dina tider på plats under kursen.

Är kurslokalen anpassad för funktionshindrade?

Meddela oss om du har särskilda behov så kontaktar vi dig för en diskussion om hur dessa kan tillgodoses på bästa sätt. Kontakta oss genom att skicka ett mail till info@projektstegen.se så återkommer vi till dig direkt.

Hur meddelar jag att jag inte äter all typ av mat?

I anmälningsformuläret kan du meddela oss om det är någon mat du inte äter, ange detta i fältet Meddelande när du gör din anmälan eller skicka ett mail till info@projektstegen.se. Vi vidarebefordrar då dina önskemål till de som ansvarar för maten för det aktuella kurstillfället.

KONTAKTA OSS FÖR EN DISKUSSION OM VÅR PROJEKTMODELL