Praktisk Projektledning Steg 1

Den här utbildningen ger kunskaper i modernt projektledarskap. Utbildningen är mycket praktisk inriktad och omfattar både hårda och mjuka delar inom projektledning. Utbildningen ger kunskaper i att planera, leda och följa upp projekt från start till mål.

Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvarsområden suddas ut. Det medför ökade krav på projektledare att kunna hantera olika projektsituationer. Utbildningen lär ut olika tekniker för att säkerställa att målen uppnås, att risker hanteras och att olika typer av ändringar hanteras på ett kontrollerat sätt i projektarbetet.

Kursinnehåll

Olika definitioner av projekt – Projektmål & Effektmål – Framgångsfaktorer – Projektmodellens användning – Projektledarens uppgifter – Motivera & Entusiasmera – Ansvar & Befogenheter – Samarbete – Konflikter – Projektets faser – Beställa projekt & Ställa krav – Leveranser och aktiviteter – Genomföra & överlämna projekt – Ledarskap i projekt – Kommunikation – Mötestekniker – Hantera ändringar & omplanering

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till både nya projektledare och till dig som arbetat några år som projektledare. Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

 • Planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter
 • Ställa krav på beställare, chefer och styrgrupper
 • Skapa effektiva och motiverade projektgrupper
 • Definiera och tydliggöra projektets leveranser
 • Anpassa formalian efter behov
 • Hantera risker, ändringar och omplanering av projekt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten. Dessutom avsätts tid för egen reflektion.

Ca 1 övning per timme och ett genomgående praktikfall.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Vad ingår?
1 kursplats. 3 dagars utbildning. Kursmaterial. Lunch, kaffe och frukt.

Kurstider
09.00-16.30 alla dagar

Kurslokal Stockholm
Piperska Muren, Scheelegatan 14

Kurslokal Malmö
Sankt Gertruds Konferens, Östergatan 7B

Kurslokal Helsingborg
Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 (vid Knutpunkten)

Kurslokal Göteborg
Kurslokal centralt i Göteborg

 • 190423-190425 – Malmö (B)
 • 190514-190516 – Helsingborg (B)
 • 190520-190522 – Göteborg (B)
 • 190610-190612 – Stockholm (B)

(B) = Bonus ingår

 • Kurstillfällen markerade med (B) inkluderar bonusen E-learningen Praktisk Projektledning utan kostnad.
Kursbeskrivning i pdf

Vanliga frågor & lokaler

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Här finns adresser till våra centralt belägna kurslokaler i respektive kursort. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

“Mycket visuellt tilltalande kursmaterial.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Väldigt väl avvägd utbildning mellan teori, diskussion, praktik.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Intressant! Brett innehåll med blandade gruppövningar.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Erfaren och tydlig kursledare.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra grund att börja med.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018

“Väl genomfört.”

Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra, pedagogiskt.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra blandning, lagom storlek på grupp, lagom långa dagar och lagom långa pass.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra grund för att skapa struktur i projekt.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra röd tråd, från projektets start till slut.”
Sagt av kursdeltagare, november 2018
“Bra kursledare med lång erfarenhet från att driva projekt.”
Sagt av kursdeltagare, juni 2018
“Bra kurs!”
Sagt av kursdeltagare, juni 2018
“Variationen teori – praxis.”
Sagt av kursdeltagare, juni 2018
“En mycket välbalanserad kurs som beaktar både deltagarnas behov och förutsättningar.”
Sagt av kursdeltagare, maj 2018
“Väldigt nöjd. Allt var oerhört bra. Kursen var topp!”
Sagt av kursdeltagare, maj 2018
“Jag är mer än nöjd!”
Sagt av kursdeltagare, maj 2018
“Tydligt upplägg och struktur.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Kursdagarna har varit jättebra och gett mig en helhetsbild av hur man kan lägga upp ett projekt.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Utbildningsmaterialet hade underbart härlig design och figurer.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Bra med mycket praktiska övningar och bra diskussioner kring övningarna.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Utbildningen kan vändas till alla.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Mycket bra kurs pedagogiskt.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Kursmaterialet hade snygg grafik och inte för mycket text.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Bra struktur.”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Bra helhetstänk för utbildningen!”
Sagt av kursdeltagare, april 2018
“Väldigt bra föreläsare med mycket erfarenhet!”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Kursledaren hade många exempel från verkligheten.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Bra blandning mellan teori och övning.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Innehållsrik utbildning med bra tips.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Det bästa var föreläsarens kompetens.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Bra och tydligt material.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Mycket bra och innehållsrik kurs!”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Väldigt bra kursmaterial och omfattande.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Helhetsintrycket av upplägget är mycket bra.”
Sagt av kursdeltagare, mars 2018
“Jätteintressant hela tiden! Bra balans mellan information och egen reflektion.”
Sagt av kursdeltagare, februari 2018
“Engagerad kursledare och bra material.”
Sagt av kursdeltagare, februari 2018